AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ARCHYVAS DĖŽĖ NR. 1, BYLA NR. 4.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ARCHYVAS DĖŽĖ NR. 1, BYLA NR. 4.

1947, 1948 m.
Byla Nr. 4

1947 metai
Laiškas J. Pronskus J. Budriui 1947 I 01
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 I 02
Laiškas P. Grigaitis W. Laukaičiui 1946 I 08
Laiškas J. Keraitis K. Jurgėlai 1947 I 09
Laiškas A. Backer “Lithuanian Bulletin” 1947 I 11
Atsakymas M. Kizis A. Backer 1947 I 27
Laiškas K. Jatulis M. Kizis 1947 I 13
Laiškas M. Pulauskas 1947 I 21
Telegrama K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 I 22
Laiškas K. Jurgėla A. Merkeliui 1947 II 01
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 II 01
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 II 05
Laiškas K. Jurgėla “Lituania Libre” 1947 II 05
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 II 07
Laiškas V. Kvieska K. Jurgėlai 1947 II 08
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 II 10
Laiškas A. Vilkutaitis M. Kizis 1947 II 11
Pastabos (Notice) C. Findlay 1947 II 13
LAIC informacija. Rezoliucija (anglų k.) 1947 II 14
Laiškas J. Krivickas K. Jurgėlai 1947 II 20
Laiškas K. Jurgėla F. Kosh 1947 II 20
Laiškas W. Laukaitis P. Grigaičiui 1947 II 24
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 II 24
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 II 25
Laiškas A. Merkelis K. Jurgėlai 1947 II 25
Laiškas Č. Grincevičius LAIC 1947 III 01
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 III 02
Laiškas Bl. Daukantas 1947 III 11
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 III 12
Laiškas B. Daukantas 1947 III 16
Laiškas K. Jurgėla L. Šimučiui 1947 III 24
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 III 25
Laiškas K. Jurgėla L. Šimučiui 1947 III 26
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 III 27
Laiškas A. Merkelis K. Jurgėlai 1947 III 31
Laiškas K. Kalendrai 1947 IV 06
Laiškas J. Januškis LAIC 1947 IV 19
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 IV 22
Laiškas A. Merkelis K. Jurgėlai 1947 IV 23
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 IV 24
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 IV 24
Laiškas K. Jurgėla K. Griniui 1947 IV 24
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 IV 26
Laiškas iš The Educational Inst. 1947 IV 29
Laiškas G. Eldemanui 1947 IV 29
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 IV 29
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 IV 29
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 IV 30
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 V 01
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 V 02
Laiškas K. Jurgėla A. Merkeliui 1947 V 06
Laiškas K. Jurgėla J. Stoniui 1947 V 06
Telegrama P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 V 06
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 V 08
Laiškas P. Grigaitis K. Griniui 1947 V 09
Laiškas K. Jurgėla New York Times 1947 V 13
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 V 13
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 V 14
Telegrama 1947 V 16
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 VI 01
Laiškas K. Jurgėla R. Davies 1947 VI 10
Laiškas R. Davies K. Jurgėlai 1947 VI 17
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 VI 20
Laiškas K. Jurgėla D. Martinui 1947 VI 24
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 VI 27
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 VI 27
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 VI 30
Laiškas K. Jurgėla J. Januškiui 1947 VII 01
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 VII 01
Laiškas R. Davies K. Jurgėlai 1947 VII 07
Laiškas K. Balčauskas K. Jurgėlai 1947 VII 21
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 VII 28
Laiškas K. Griniui 1947 VIII 05
Laiškas K. Jurgėla J. Končiui 1947 VIII 06
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 VIII 06
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 VIII 16
Laiškas J. Jakštas K. Jurgėlai 1947 IX 01
Laiškas J. Audėnas LAIC 1947 IX 03
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 IX 10
Laiškas P. Grigaitis ALT nariams 1947 IX 10
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 IX 17
Paraiška K. Jurgėla Statler Hotel 1947 IX 17
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 IX 20
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 IX 24
Laiškas P. Grigaitis ALT nariams 1947 IX 30
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 X 01
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 X 04
Laiškas J. Karvelis dr. Padolskiui 1947 X 12
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 X 16
Informacijos biuletenis R. Disco K. Jurgėlai 1947 X 20
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 X 22
Laiškas J. Felsbergas LAIC 1947 X 27
ALT pasitarimo su tautininkais užrašai 1947 XI 07
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 XI 11
Laiškas K. Jurgėla A. Vaivadai 1947 XI 13
Laiškas A. Kučas 1947 XI 15
Laiškas K. Jurgėla 1947 XI 15
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 XI 18
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 XI 20
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 XI 21
LAIC Tarnybinis pranešimas P. Grigaičiui 1947 XI 28
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 XI 28
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 XI 29
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 XII 03
Laiškas P. Grigaitis redaktoriui 1947 XII 04
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 XII 05
Laiškas P. Grigaitis redaktoriui 1947 XII 09
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 XII 09
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 XII 09
Tarnybinis pranešimas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 XII 13
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 XII 13
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 XII 15
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 XII 15
Laiškas K. Jurgėla D. Mitchell 1947 XII 17
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 XII 18
Laiškas (ALT atsišaukimas) redaktoriui 1947 XII 19
Laiškas D. Mitchell K. Jurgėlai 1947 XII 22
Laiškas nuo F. Klem 1947 XII 26
Kvitas J. Felsbergas LAIC 1947 XII 26
Kvitas J. Felsbergas LAIC 1947 XII 27
Laiškas K. Jurgėla S. Pieza 1947 XII 27
Laiškas M. Shusda 1947 XII 27
Laiškas P. Grigaitis ALT skyriams 1947 XII 29
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1947 XII 31
Laiškas A. Kaminstein K. Jurgėlai 1947 XII 31
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1947 XII 31
Laiškas S. Pieza K. Jurgėlai 1947 XII 31

Įvairūs (be datų ir pan.) 1947 m.
11-osios konferencijos komunikatas.
The Transfer of the Baltic University… Project.
2-as laiško puslapis  K. Jurgėla (kam?)
Richard Arens.

1948 metai
Knygos “History of the Lithuanian Nation” registracijos sertifikatas (K. Jurgėla)
1948 I 02
Laiškas K. Jurgėla L. Šimučiui 1948 I 03
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 I 05
Knygos užsakymas A. Chucka 1948 I 05
Laiškas K. Jurgėla Z. Ivinskiui 1948 I 06
Knygos užsakymas J. Jankus 1948 I 08
Knygos užsakymas A. Shallna 1948 I 08
Laikraščio iškarpa (apie knygą)
Knygos užsakymas C. Juska 1948 I 08
Laiškas K. Jurgėlai 1948 I 12
Laiškas  A. Vaičiulaitis K. Jurgėlai 1948 I 12
Laiškas J. Prunskis K. Jurgėlai 1948 I 12
Knygos užsakymas J. Chilauskas 1948 I 13
Knygos užsakymas D. Dallin 1948 I 13
Laiškas K. Jurgėla O. Tolischus 1948 I 13
Knygos užsakymas A. Senn 1948 I 14
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 I 14
Laiškas W. Kirkconnell K. Jurgėlai 1948 I 15
Laiškas K. Jurgėla K. Kalis 1948 I 15
Laiškas K. Jurgėlai 1948 I 15
Informacija apie knygą M. Kizis 1948 I 15        4 egz.
Laiškas O. Tolischus K. Jurgėlai 1948 I 16
Laiškas M. Haiman K. Jurgėlai 1948 I 16
Laiškas J. Lingis K. Jurgėlai 1948 I 17
Laiškas kun. Paulonis K. Jurgėlai 1948 I 17
Knygos užsakymas J. Budelis 1948 I 19
Laiškas W. Hill M. Kizis 1948 I 20
Laiškas H. Leach M. Kizis 1948 I 21
Laiškas Šv. Kazimiero seserys K. Jurgėlai 1948 I 21
Laiškas W. Gurian M. Kizis 1948 I 22
Laiškas H. Leach K. Jurgėlai 1948 I 22
Laiškas K. Jurgėla H. Leach 1948 I 22
Laiškas B. Heilborn M. Kizis 1948 I 23
Laiškas K. Matulaitis K. Jurgėlai 1948 I 23
Laiškas P. Potter K. Jurgėlai 1948 I 23
Laiškas A. Proctor M. Kizis 1948 I 24
Laiškas R. House M. Kizis 1948 I 25
Laiškas W. Mehok M. Kizis 1948 I 26
Laiškas H. Rowell M. Kizis 1948 I 26
Laiškas H. Macdonald LAIC 1948 I 26
N.C.W.C. News Service 1948 I 26
Laiškas K. Jurgėla W. Kirkconnell 1948 I 27
Knygos užsakymas Catholical Historical Review 1948 I 27
Laiškas Y. Chyz K. Jurgėlai 1948 I 27
Laiškas M. Krasauskaitė K. Jurgėlai 1948 I 27
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 I 27
Laiškas K. Jurgėlai 1948 I 28
Laiškas V. Petraitis K. Jurgėlai 1948 I 28
Knygos užsakymas The American Catholical Soc. Review 1948 I 28
Knygos užsakymas The American Journal of Sociology 1948 I 28
Laiškas W. Kirkconnell K. Jurgėlai 1948 I 29
Laiškas G. Clarke M. Kizis 1948 I 29
Laiškas (iš Dublino) K. Jurgėlai 1948 I 29
Knygos užsakymas The MVH Review 1948 I 30
Knygos užsakymas Journal of Central Europe Affairs 1948 I 30
Laiškas K. Jurgėla I. Levine 1948 I 31
Laiškas I. Levine K. Jurgėlai 1948 II 02
Laiškas K. Jurgėla W. Laukaičiui 1948 II 02
Laiškas K. Jurgėlai 1948 II 02
Telegrama K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 II 02
Laiškas K. Jurgėla ALT nariams 1948 II 03
Laiškas P. Grigaitis redaktoriui 1948 II 03
Laiškas J. Hefferman LAIC 1948 II 03
Laiškas R. Flewelling LAIC 1948 II 03
Laiškas L. Huges K. Jurgėlai 1948 II 04
Laiškas J. Dulles K. Jurgėlai 1948 II 04
Laiškas iš New York University Library 1948 II 05
Laiškas A. Sulzberger K. Jurgėlai 1948 II 05
Laiškas E. Harrison K. Jurgėlai 1948 II 05
Knygos užsakymas The Catholic Historical Review 1948 II 05
Knygos užsakymas The American Cath. Sociolog. Review 1948 II 06
Knygos užsakymas Norfolk Virginian-Pilot 1948 II 08
Laiškas (iš Paryžiaus) K. Jurgėlai 1948 II 11
Laiškas iš Universite de Paris 1948 II 12
Laiškas E. Smith LAIC 1948 II 12
Laiškas A. Shalna K. Jurgėlai 1948 II 13
Laiškas S. Packard LAIC 1948 II 13
Telegrama J. McCormack K. Jurgėlai 1948 II 13
Telegrama C. Eaton K. Jurgėlai 1948 II 14
Telegrama K. Pusta ALT 1948 II 14
Telegrama J. Kaiv LAIC 1948 II 14
Telegrama G. Sullivan K. Jurgėlai 1948 II 14
Knygos užsakymas Harward C. Society 1948 II 14
Programa 1948 II 15
Telegrama C. Manning K. Jurgėlai 1948 II 15
Telegrama J. Markus 1948 II 15
Telegrama R. Wagner K. Jurgėlai 1948 II 15
Telegrama BHA Stockholm ALT 1948 II 16
Telegrama J. Martin K. Jurgėlai 1948 II 17
Nepriklauomybės dienos 30-mečio min. (informacinis biuletenis) 1948 II 17
Knygos užsakymas J. Adomaitis 1948 II 17
Knygos užsakymas Westchester Features Synd. 1948 II 18
Knygos užsakymas J. Janulaitis 1948 II 18
Laiškas J. Šmulkštys K. Jurgėlai 1948 II 18
Laiškas K. Lambert 1948 II 19
Laiškas V. Gidžiūnas 1948 II 20
Laiškas J. Tamas K. Jurgėlai 1948 II 20
Laiškas A. Vilmantas K. Jurgėlai 1948 II 20
Laiškas A. Vaičiulaitis K. Jurgėlai 1948 II 20
Laiškas (iš Lugano) K. Jurgėlai 1948 II 22
Laiškas S. Lozoraitis K. Jurgėlai 1948 II 22
Knygos užsakymas The Baker… 1948 II 24
Laiškas Z. Ivinskis K. Jurgėlai 1948 II 25
Laiškas (iš Ciuricho) K. Jurgėlai 1948 II 25
Laiškas Q. Eala M. Kizis 1948 II 27
Knygos užsakymas Lenkų biblioteka 1948 II 27
Programa “Romuvos” koncertas 1948 III 02
Sąskaita (už knygas) 1948 III 03
Knygos užsakymas 1948 III 03
Laiškas K. Norkus K. Jurgėlai 1948 III 03
Laiškas A. Wazel K. Jurgėlai 1948 III 06
Laiškas A. Sakevičius K. Jurgėlai 1948 III 10
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 III 11
Padėka už knygą 1948 III 11
Knygos užsakymas Yale University Library 1948 III 12
Knygos užsakymas Library of City College 1948 III 13
Laiškas K. Jurgėlai 1948 III 14
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 III 15
Laiškas McDonald Miller M. Kizis 1948 III 15
Laiškas 1948 III 15
Knygos užsakymas D. Pilka 1948 III 16
Knygos užsakymas Harward Cooperative Society 1948 III 17
Knygos užsakymas Polish Women’s Alliance of America 1948 III 17
Knygos užsakymas A.C. McClurg and Co. 1948 III 17
Knygos užsakymas The Baker and Taylor Co. 1948 III 17
Laiškas K. Jurgėla A. Vaičiulaičiui 1948 III 18
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 III 20
Laiškas K. Jurgėla J. Kasakaičiui 1948 III 23
Laiškas P. Gaidamavičius K. Jurgėlai 1948 III 24
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 III 26
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 III 29
Laiškas P. Grigaitis ALT 1948 III 30
Knygos užsakymas National Society… 1948 III 31
Informacija apie knygą (anglų k.) 1948 IV
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 IV 01
Knygos užsakymas 1948 IV 01
Knygos užsakymas A. Yovish M. Kizis 1948 IV 02
Knygos užsakymas J. Wilcox (sąskaita) 1948 IV 02
Knygos užsakymas W. Yanga (sąskaita) 1948 IV 02
Knygos užsakymas B. Stark 1948 IV 02
Knygos užsakymas Cultural Institute 1948 IV 02
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 IV 03
Knygos užsakymas Princeton Un. Library 1948 IV 05
Knygos užsakymas Bibliot. Du Parlament de Norvege 1948 IV 05
Knygos užsakymas P. Grendal 1948 IV 07
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 IV 07
Laiškas (kreipimasis) ALT skyriams 1948 IV 08
Sąskaita Brentano’s 1948 IV 09
Knygos užsakymas Biblica 1948 IV 09
Knygos užsakymas Riksdagsbiblioteket 1948 IV 09
Knygos užsakymas Royal Univers. Library 1948 IV 09
Knygos užsakymas Stockholms Bibliotek 1948 IV 09
Sąskaita P. Grendall 1948 IV 09
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 IV 12
Laiškas K. Jurgėla P. Skardžiui 1948 IV 13
Knygos užsakymas The NY Public Library 1948 IV 13
Knygos užsakymas Biblioteca Apostolica Vaticana 1948 IV 13
Laiškas A. Merkelis K. Jurgėlai 1948 IV 15
Knygos užsakymas Helsinki 1948 IV 15
Knygos užsakymas The Newman Bookshop 1948 IV 16
Knygos užsakymas P. Walz 1948 IV 16
Knygos užsakymas Stanford University 1948 IV 16
Knygos užsakymas University Libr. Copenhagen 1948 IV 16
Knygos užsakymas La Pontificia U. Gregoriana 1948 IV 16
Knygos užsakymas Universite de Paris 1948 IV 16
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 IV 17
Knygos užsakymas Deichmanske Bibl. 1948 IV 17
Kvietimas 1948 IV 17
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 IV 19
Laiškas A. Vaičiulaitis K. Jurgėlai 1948 IV 19
Knygos užsakymas Georgetown University 1948 IV 19
Knygos užsakymas The Newman Bookshop 1948 IV 21
Laiškas P. Grigaitis P. Gaučiui 1948 IV 21
Knygos užsakymas Koninklijke Bibl. 1948 IV 22
Laiškas K. Jurgėla M. Gimbutienei 1948 IV 22
Laiškas F. Weiss LAIC 1948 IV 23
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 IV 24
Knygos užsakymas V. Adomaitis 1948 IV 26
Laiškas V. Juodeika K. Jurgėlai 1948 IV 27
Knygos užsakymas H. Kessels 1948 IV 29
Knygos užsakymas Oslo biblioteka 1948 IV 29
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 IV 29
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 V 01
Laiškas K. Jurgėla V. Juodeikai 1948 V 03
Laiškas K. Jurgėla J. Lingiui 1948 V 03
Sąskaita V. Juodeikai 1948 V 03
Sąskaita The Newman Bookshop 1948 V 03
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 V 03
Telegrama Hotel Statler K. Jurgėlai 1948 V 03
Telegrama K. Jurgėla W. Besterman 1948 V 03
Telegrama K. Jurgėla Hotel Statler 1948 V 03
Laiškas K. Jurgėla J. Kasakaičiui 1948 V 05
Laiškas K. Jurgėla V. Gudeliui 1948 V 05
Laiškas A. Šapoka K. Jurgėlai 1948 V 10
Sąskaita Steehert-Hafner Inc. 1948 V 14
Padėka Royal University Library Oslo 1948 V 15
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 V 24
Laiškas J. Sakevičius K. Jurgėlai 1948 V 27
Laiškas J. Listowel K. Jurgėlai 1948 V 31
Laiškas K. Jurgėlai 1948 VI 02
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 VI 06
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 VI 07
Rezoliucija 1948 VI 08
Laiškas A. Coolidge LAIC 1948 VI 08
Laiškas ALT VK ALT nariams 1948 VI 12
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 VI 14
Laiškas S. Yla K. Jurgėlai 1948 VI 19
Biuletenis 1948 VI 23
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 VII 01
Orderis 1948 VII 01
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 VII 08
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 VII 09
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 VII 10
Laiškas K. Jurgėla I. Kraunaičiui 1948 VII 12
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 VII 14
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 VII 15
Laiškas T. Vizgirda LAIC 1948 VII 27
Laiškas ALT sekretoriatas ALT nariams 1948 VII 29
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 VIII 05
Laiškas K. Jurgėla K. Pakštui 1948 VIII 06
Laiškas K. Jurgėla A. Yarmodinsky 1948 VIII 11
Laiškas K. Jurgėlai 1948 VIII 12
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 VIII 12
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 VIII 12
Laiškas K. Jurgėla V. Rutkauskui 1948 VIII 13
Laiškas K. Jurgėla A. Ošlapui 1948 VIII 13
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 VIII 18
Laiškas K. Jurgėla L. Šimučiui 1948 VIII 18
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 VIII 24
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 VIII 30
Laiškas L. Dudley K. Jurgėlai 1948 IX 03
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 IX 13
Laiškas K. Jurgėla P. Padalskiui 1948 IX 13
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 IX 27
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 IX 28
Laiškas T. Vizgirda K. Jurgėlai 1948 IX 29
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 IX 29
Lydraščiai 1948 IX 30
Laiškas Jurgis K[asakaitis?] K. Jurgėlai 1948 X 01
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 X 11
Laiškas A. Vaivada K. Jurgėlai 1948 X 25
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 X 27
Laiškas P. Grigaitis ALT nariams 1948 X 28
Laiškas K. Jurgėla J. Kasakaičiui 1948 X 29
Laiškas K. Jurgėla I. Kraunaičiui 1948 X 29
Laiškas K. Jurgėla T. Vizgirdai 1948 X 29
Laiškas A. Dallin M. Kizis 1948 X 29
Laiškas J. Zarauskas K. Jurgėlai 1948 XI 04
Laiškas J. Zarauskas Konsului 1948 XI 04
Laiškas K. Jurgėla J. Ambrazui 1948 XI 10
Laiškas K. Jurgėla A. Dallin 1948 XI 10
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 XI 11
Laiškas K. Jurgėla J. Mulokui 1948 XI 11
Laiškas K. Jurgėla BALF 1948 XI 16
Laiškas K. Jurgėla K. Pakštui 1948 XI 16
Laiškas K. Pakštas K. Jurgėlai 1948 XI 19
Laiškas A. Coleman 1948 XI 21
Laiškas K. Jurgėla L. Šimučiui 1948 XI 27
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 XI 27
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 XI 29
Laiškas K. Jurgėla L. Šimučiui 1948 XII 01
Laiškas L. Šimutis K. Jurgėlai 1948 XII 02
Laiškas K. Jurgėla L. Šimučiui 1948 XII 03
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 XII 14
Laiškas L. Šimutis K. Jurgėlai 1948 XII 14
Laiškas K. Jurgėla K. Vasiui 1948 XII 17
Laiškas K. Jurgėla A. Lapei 1948 XII 17
Laiškas K. Jurgėla L. Šimučiui 1948 XII 17
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 XII 17
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 XII 21
Laiškas Įg. ministras ALT VK 1948 XII 21
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 XII 21
Laiškas K. Jurgėla P. Grigaičiui 1948 XII 22
Laiškas P. Grigaitis K. Jurgėlai 1948 XII 24
Laiškas M. Kizis M. Backer 1948 XII 31

Įvairūs (be datų ir pan.)
Sveikinimas. I. Kubiliūnienė.
Knygos užsakymai.        2 vnt.
Vokas V. Alseika.
Laiškas R. Smal Stoun.
Kreipimasis į New Yorko ALT skyrių.
Pranešimo komentarai.

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.