AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ARCHYVAS DĖŽĖ NR. 3 (23), BYLOS NR. 77, 78, 79, 80, 81, 82

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ARCHYVAS DĖŽĖ NR. 3 (23), BYLOS NR. 77, 78, 79, 80, 81, 82.

BYLA NR. 77                ETNINĖS GRUPĖS

1. THE EVENING STAR  STRAIPSNIO IŠKARPA                         1957 07 22
2. NEW-YORK WORLD-TELEGRAM  STRAIPSNIO IŠKARPA        1957 08 19
3. NCAEG NEWS  STRAIPSNIO IŠKARPA                                 1959 06 06
4. HUMAN EVENTS  STRAIPSNIO IŠKARPA                        1966 07 23
5. P. HAMILL. THE REVOLT OF THE WHITE LOWER MIDDLE CLASS
1969 04 14
6. THE WALL STREET JOURNAL STRAIPSNIO IŠKARPA        1969 04 24
(2 KOPIJOS)
7. THE NATION IŠKARPA                                                1969 06 09
8. ST. PAUL DISPATCH IŠKARPA                                        1969 08 28
9. WASHINGTON POST OUTLOOK IŠKARPA                        1969 08 31
10. AN NCAEG REPRINT                                                 1969 10 30
11. THE EVENING BULLETIN IŠKARPA                                1969 11 10
12. THE PITSBURGH PRESS. …AND NOW ETHNIC POWER        1970 01 11
13. THE WASHINGTON OUTLOOK IŠKARPA                        1970 02 15
14. REPORT FOR SPANISH-SPEAKING AMERICANS                 1970 11 05
15. THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR IŠKARPA                1971 02 26
16. UNITED STATES GOVERNMENT MEMORANDUM                1971 03 19
17. LAIŠKAS DAILY COURIER NEWS RED.         K. BOBELIS                1971 05 19
18. RECOMMENDATION NR. 1                                                1971 06 02
19. CITY STRAIPSNIO IŠKARPA                                        1971 05-06
20. LAIŠKAS                K. BOBELIS                        K. RIPA                1971 10 10
21. LAIŠKAS                K. BOBELIS                        K. GIDDENS        1971 10 10
22. MINUTES                P. DEAC           + RESOLUTIONS                1971 10 16-17
23. AMERIKOS ETNINIŲ GRUPIŲ KONF. REZOLIUCIJA         1971 10 19
24. HUNGARIAN FREEDOM FIGH. FESTIVAL OF NATIONS        1971 10 24
25. NATIONAL CONFEDERATION OF AMERICAN ETHNIC GROUPS
26. ADVISORY COMMITTEE ON THE EDUCATION OF SPANISH AND MEXICAN
AMERICANS

BYLA NR. 78                JOINT BALTIC AMERICAN COMMITTEE 1962-1971 M.

1.                        M. KIZIS                        MR. CIEPLINSKI        1952 05 09
2.                        H. LEHMAN                                                1952 06 15
3. SPEECH OF SENATOR        W. BENTON                                1952 06 15
4. SPEECH OF ADMIRAL MILLER                                        1952 06 15
5. RELEASE                                                                        1952 06 12
6. RESOLUTIONS        V. IGNATS                                                1952 06 13
7. RELEASE        (3 EGZ.)        M. KIZIS                                        1955 06 19
8. MESSAGE FROM H. HOOVER         (3 KOPIJOS)                1960 06 11
9. FINANCIAL STATEMENT                                                1960 06 23
10. MANIFESTO                                                                1960
11. JOINT BALTIC AMERICAN COMMITTEE  (APLANKAS)        1961
12. JOINT BALTIC AMERICAN COMMITTEE  (APLANKAS)         1962-1963
13. JOINT BALTIC AMERICAN COMMITTEE  II (APLANKAS)        1963
14. JOINT BALTIC AMERICAN COMMITTEE  (APLANKAS)        1964
15. JOINT BALTIC AMERICAN COMMITTEE  (APLANKAS)1965, 1966, 1968
16. JOINT BALTIC AMERICAN COMMITTEE. PROTOKOLAI,
SUSIRAŠINĖJIMAI IR VOA         (APLANKAS)                1969
17. AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS CENTRO VALDYBOS ĮVAIRŪS
RAŠTAI LIEČIĄ  THE JOINT BALTIC AMERICAN COMMITTEE /PABALTIEČIŲ
JUNGTINIS KOMITETAS/        (APLANKAS) 1970-1971

BYLA NR. 79                LIETUVOS LAISVĖS GYNIMO KOMITETAS 1940-1947 M.

1. APYSKAITA NR. 1        (3 EGZ.) K. JURGĖLA                        1940 07 30
2. RESOLUTIONS        (2 EGZ.)                                                1940 07 30
3. LIETUVIŲ MASINIS SUSIRINKIMAS                                1940 07 30
4. SĄRAŠAS                                                                        1947 02 03
5. ĮMOKOS                K. JURGĖLA                                        1947 02 20
6. ACCOUNTING        (2 EGZ.)                                                1947 02 27
7. BANKO BALANSAS                                                        1947 02-04
8. AUKOTOJŲ SĄRAŠAS (2 LAPAI – 4 IR 5 PSL.)                        1947 03 06
9. LIETUVAI GELBĖTI VAJUS                                                1947 03-04
10. BANKO APYSKAITA                                                        1947 04 01
11.                         K. JURGĖLA        A. SLIUPAS                        1947 04 17
12. BALANSAS                                                                1947 06-07
13.                        K. JURGĖLA        A. SLIUPAS                        1947 07 25
14. 1947 M. VASARIO 16 D. PARENGIMO APYSKAITA                1947 12 01
15. LIETUVAI GELBĖTI VAJAUS KOMITETO APYSKAITA        1947
16. MASTER LIST         VAJUS LIETUVAI GELBĖTI                         BE DATOS
17. LIETUVAI GELBĖTI VAJAUS AUKOTOJŲ SĄRAŠAS         BE DATOS
18. MEMORANDA         (10 LAPŲ)                                        BE DATOS

BYLA NR. 80                PEOPLE TO PEOPLE

1. WHITE HOUSE CONFERENCE…                                        1956 09 11-12
2. PEOPLE TO PEOPLE NEWS VOL. 1 NR. 2                                1956 10
3. PEOPLE TO PEOPLE NEWS VOL. 1 NR. 3                                1956 11
4. AGENDA                                                                        1956 12 10
5. ADRESS                 J. SLEZAK                                                1956 12 10
6. PRESS RELEASE                                                        1957 04 29
7. MINUTES OF THE NATIONALITIES COMMITTEE…                1957 09 19
8. EVERY CITIZEN TO HAVE ROLE IN…                                BE DATOS
9. EXAMPLES…                                                                BE DATOS
10. REMARKS (DOKUMENTO TITULINIO LAPO NEĮMANOMA ATSKIRTI)
PRIE PEOPLE TO PEOPLE NEWS VOL. 1 NR. 2                BE DATOS

BYLA NR. 81                PET

1. PRO MEMORIA        V. SIDZIKAUSKAS                                 1961 12 13
2. PRO MEMORIA        V. SIDZIKAUSKAS                                1962 12 14

BYLA NR. 82        PRANCŪZŲ KOMITETAS UŽ LAISVĄJĄ EUROPĄ 1960-1969 M.

1. PRO MEMORIA                SAB                                                1952 02 12
2. SVEIKINIMO ŽODIS        S. BAČKIS        (2 EGZ.)                        1952 02 16
3. PRO MEMORIA                                                                1952 04 01
4. RESOLUTION 14 /1/                                                        1952 05 26-30
5. PRO MEMORIA                SAB                                                1952 06 12
6. PRO MEMORIA                SAB                                                1952 06 13
7. PRO MEMORIA                SAB                                                1952 06 30
8. PRO MEMORIA                SAB                                                1952 07 04

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.