AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ARCHYVAS DĖŽĖ NR. 3

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS ARCHYVAS DĖŽĖ NR. 3 (23), BYLOS NR. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.

BYLA NR. 69                ANTIBOLSHEVIST BLOCK

1. KREIPIMASIS                                                                 1959 09
2. SPAUDINYS APIE SOVIETŲ AUKAS
3. INFORMACIJA APIE PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĘ  BE METŲ; 07 14
(2 EGZ.)
4. STRAIPSNIS „ROMIŠKOJO PAPIZMO NUŽMOGINTI LIETUVIAI
KOMUNISTINĖJE LIETUVOJE“                                1963 09 30
5. KREIPIMASIS        ANTI-BOLSHEVIK ACTION COMMITTEE…1963

BYLA NR. 70                BALTIC JURIST ASS’N 1967 M.

1. MINUTES OF MEETING / BALTIC JURISTS ASSOC. NR. 6         1966 05 01
2.                         E. KERNO                        A. RUDIS                1967 05 15
3.                        +                                 H. VILSON                1967 05 09
4.                        + E. KERNO                D. RUSK                1967 05 09
5.                        + E. KERNO                A. RUDIS                1967 04 29
6.                        + J. BALKŪNAS                G. BROWN                1967 04 19
7.                         E. KERNO                        J. ŠLEPETYS        1969 03 24
8.                         E. KERNO                        J. ŠLEPETYS        1969 05 07

BYLA NR. 71                BALTIJOS KOMITETAS ŠVEDIJOJ        1966 M.

1.                         B. NERMAN                                                1965 03 16
2. PRELIMINARY PROGRAMME                                1965 03 23-04 12
3. REPORT                B. NERMAN, A. HORM                                1965 05
4.                         B. NERMAN, A. HORM        L. SIMUTIS                1965 06 01
5.                         B. NERMAN, A. HORM        L. SIMUTIS                1965 04 23
6.        (3 EGZ.)        + L. SIMUTIS                B. NERMAN                1965 05 12
7.                B. NERMAN, A. HORM                L. SIMUTIS                1966 05 25
8. PROGRAMME OF ACTION        (KOSIGINO VIZITAS)                1966 05 26
9.                        A. HORM                        L. ŠIMUTIS                1966 10 17
10.                        + PRELIMINARY PROGRAMME
11.                        + J. TALALAS                A. HORM                1966 11 07
12.                        + J. TALALAS                A. HORM                1966 11 10
13.                        + A. RUDIS                                                1966 11 11
14.                        J. TALALAS                        A. HORM                1966 11 07
15.        2 KOPIJOS        J. TALALAS                        A. HORM                1966 11 10

BYLA NR. 72                BATUN (BALTIC APPEAL TO THE UNITED NATIONS)

1. INFORMACIJA        J. BALKŪNAS                                        1967 09 13
2. LAIŠKAS                K. MIKLAS                        J. TALALAS                1969 08 25
3. NEWS RELEASE + ČEKIS                                                1969 09 21
4.                        N. TREPŠA                        J. TALALAS                1969 10 31
5. LAIŠKAS                      K. MIKLAS                        E. BARTKUS        1970 09 01
6. LAIŠKAS                K. MIKLAS                        J. TALALAS                1970 10 01
7.                        + K. MIKŠYS                 E. BARTKUS
8.                        H. AINSO                        E. BARTKUS        1970 10 09
9. KREIPIMASIS        H. AINSO, K. MIKLAS                                1971 02
10.                        H. AINSO                        K. BOBELIS                1971 04 28
11.        2 KOPIJOS        K. BOBELIS                        H. AINSO                1971 05 05
12. INFORMACIJA APIE BATUN + VOKAS

BYLA NR. 73                COMMITTEE FOR FREEDOM FOR ALL PEOPLES

1.                        M. KIZIS                COMMITTEE                1959 09 10
2.  MEMORANDUM                                                        1959 08 06
3. MEMORANDUM        + PETITION                                1959 08 06
4. LAIŠKAS?                                                BE DATOS, TIK “FRIDAY”

BYLA NR. 74                COMMITTEE FOR A FREE LITHUANIA 1960-1969 M.

1. LAIŠKAS                V. SIDZIKAUSKAS        P. GRIGAITIS        1960 04 19
2. PRO MEMORIA        V. SIDZIKAUSKAS                                1961 05 24
3. REPORT                J. BALKŪNAS                KONFERENCIJA        1962 03 10
4. PRO MEMORIA V. SIDZIKAUSKAS                                1962 03 16
5. PRO MEMORIA        V. SIDZIKAUSKAS                                1962 06 06
6.                        E. MURROW                V. SIDZIKAUSKAS 1962 04 13
7. APPEAL TO THE CONSULTATIVE ASSAMBLEY                 1962 05 09
8.                        LIETUVOS LAISVĖS KOMITETAS                1963 03 19
9.                        V. SIDZIKAUSKAS        L. ŠIMUTIS                1963 04 05
10.                        V. SIDZIKAUSKAS        J. W. FULBRIHGT        1963 05 02
11.                        L. ŠIMUTIS                        V. SIDZIKAUSKAS1963 08 11
12. PRO MEMORIA                                                        1963 06 20
13.                         V. SIDZIKAUSKAS        V. JAKUTIS                1963 07 23
14. PRO MEMORIA V. SIDZIKAUSKAS                                1963 07 31
15.                        V. SIDIZKAUSKAS        L. ŠIMUTIS                1963 07 31
+ REZOLIUCIJA S. BREDES                        L. ŠIMUTIS                1963 08 19
16. PRO MEMORIA V. SIDZIKAUSKAS                                1963 09 19
17. PRO MEMORIA V. SIDZIKAUSKAS                                1963 10 17
18. PRO MEMORIA V. SIDIZKAUSKAS                                1963 12 13
19. PRO MEMORIA V. SIDZIKAUSKAS                                1964 03 30
20. PRO MEMORIA V. SIDZIKAUSKAS                                1964 07 20
21. PRO MEMORIA V. SIDZIKAUSKAS                                1964 11 13
22. PRO MEMORIA V. SIDZIKAUSKAS                                1964 11 13
23. DECLARATION                                                        1965 01 23
24. PETITION                                                                1965 02
25. PRO MEMORIA V. SIDZIKAUSKAS                                1965 02 10
26. DECLARATION                                                        1965 02 11
27.                         V. VAITIEKŪNAS                J. TALALAS                1965 03 12
28. PRO MEMORIA V. SIDZIKAUSKAS                                1965 04 12
29. PRO MEMORIA V. SIDZIKAUSKAS                                1965 04 14
30. LAIŠKAS                L. ŠIMUTIS                        R. KEZYS                1965 09 15
+ APPEAL TO THE CONSCIENCE OF THE UNITED NATIONS
31. PRO MEMORIA V. SIDZIKAUSKAS                                1965 11 11
32. PRO MEMORIA V. SIDZIKAUSKAS                                1966 03 31
33. PRO MEMORIA V. SIDZIKAUSKAS                                1966 09 21
34. DECLARATION                                                        1966 09 20
35.                        J. REILLY                        V. VIKSNINS        1967 04 03
36. PRO MEMORIA V. SIDZIKAUSKAS                                1967 04 18
37.                         D. MILLER                        PRESIDENT LAC        1967 06 15
38. PRANEŠIMAS                                                                1967 09 06
39. DECLARATION                                                        1967 09 19
40. STATEMENT                                                                1967 09 19
41. PRO MEMORIA V. SIDZIKAUSKAS                                1967 09 26
42. MANIFESTO                                                                1967 11 07
43. PRESS RELEASE                                                        1969 06 19

BYLA NR. 75                 CAPTIVE NATIONS

1. SPEECH BY PROF. A. PERANDI                                        1954 09 20
2. ADRESS OF MR. H. DOSTI                                                1954 09 20
3. RESOLUTION                                                                1954 12 03
4. PROVISIONAL  AGENDA                                                1955 12 14
5. FOR THE INFORMATION OF THE NATIONAL LANGUAGE 1956 01 11
6. MINUTES OF MEETING                                                1956 01 28
7. ASSEMBLY OF CAPTIVE NATIONS                                1957 04 03
8. MEMORANDUM                                                        1957
9. ADRESS BY V. SIDZIKAUSKAS                                        1959 02 28
10. ACEN VELCOMES SEN. HUMPHREY’S SUGGESTED CHARTER OF
HOPE                 (9 EGZ.)                                        1959 05 20
11. MEMORANDUM                                                        1959 07 08
12.                         CH. EMMET                                                1959 07 14
13. PUBLIC LAW 86 – 90                                                        1959 07
14. DRAFT FOR JOINT STATEMENT ON KHRUSHCHEV VISIT 1959 08 06
15. A FREEDOM HOUSE STATEMENT ON THE KHRUSH. VISIT 1959 08 10
16. THE NEW YORK TIMES  STRAIPSNIO KOPIJA                        1959 09 14
17. REMEMBER THE CAPTIVE NATIONS                                 1959
18. STATEMENT                                                                1960 02 27
19.                        MARY [KIZIS]        P. RIPOSANU                1960 10 17
20.                        P. GRIGAITIS         V. SIDZIKAUSKAS        1961 04 24
21.                        E. DERWINSKI        K. DRANGELIS                1961 09 29
22. NEWS RELEASE DERWINSKI                                        1961 09 30
23.                        J. TALALAS                                                1961 10 05
24.                        V. SIDZIKAUSKAS        P. GRIGAITIS        1961 10 02
25.                        V. SIDZIKAUSKAS        J. KAJECKASI        1961 10 02
26.                        K. DRANGELIS        E. DERWINSKI        BE DATOS (1961)

27. REPORT ON MEETING                                                1961 12 12
28.        TELEGRAM                G. DIMITROV M. ZAFRULLA KHAN        1962 12 10
29. MANIFESTO FOR CAPTIVE  NATIONS WEEK (3 EGZ.)        1962
30. TELEGRAM                A. KUTT        C. SOSA-RODRIGUES        1963 09 17
31. RESOLUTION                                                                1963 09 18
32. ACEN PROGRAM FOR HUMAN RIGHTS DAY (3 EGZ.)        1963 10 21
33.                                                MR. PRESIDENT                1964 01 08
34. DRAFT DECLARATION                                                1964 01 23
35. REPORT                G. PETKOFF                                        1964 01 23
36. PRESS RELEASE NR. 533                                                1964 06 24
37. MEMORANDUM        R. MUHLEN                                        1964 07 08
38. PROGRESS REPORT ON CAPTIVE NATIONS WEEK                1964 07 09
39. SECOND PROGRESS REPORT ON CN WEEK                        1964 07 14
40.                        C. WOODWARD        ALC                                1964 10 24
41. ADRESS                 E. GROSS                                                1964 11 10
42. ADRESS                E. LYONS                                                1964 11 10
43. REPORT                J. LETTRICH                                        1964 11 10
44. TELEGRAM        V. GERMENJI        C. SCHMID                        1964 11 27
45. DRAFT DECLARATION        V. GERMENJI                        1964 12 01
46. PROVISIONAL AGENDA                                                1964 12 01
47. MEMORANDUM        THE ROAD TO FREEDOM… (3 EGZ.)1965 03 24
48.                        J. KANGUR..        L. DOBRIANSKY                1965 04 13
49. COMMEMORATIVE MEDAL        PAŽYMĖJIMAS ALC        1965 04 21
50. DECLARATION        D. PETKOFF                                1965 09 01
51. DRAFT RESOLUTION        V. SIDZIKAUSKAS                1965 09 01
52. DRAFT DECLARATION         V. SIDZIKAUSKAS                1965 09 21
53.                        V. VIKSNINS        A. RUDIS                        1966 07 08
54. MEMORANDUM EAST-CENTRAL EUROPE AND INTERN.  1969 03 27
55.                        J. TALALAS                J. VALAITIS                        1969 07 29
56.                        S. BARZDUKAS        E. BARTKUS                1969 08 27
57.                                                J. TALALAS                        1969 09 04
58.                        V. VIKSNINS                                        1969 09 17
59. NIXON, AGNEW HONORED                                        1969 11 19
60. CAPTIVE NATIONS WEEK MANIFESTO         (2 EGZ.)        1969
61. MEMORANDUM EUROPEAN SECURITY CONFERENCE        1970 01 07
62. DECLARATION                                                        1970 04 08
63. PRO MEMORIA                                                        1970 04 15
64.                        F. KAY                                                1970 05 08
65. CAPTIVE NATIONS WEEK IN CHICAGO                        1970 07 18
66. PRESS RELEASE                                                        1970 07
67. ADRESS                V. SIDZIKAUSKAS                                1970 09 15
68. DECLARATION        G. DIMITROV                                1970 09 15
69. DECLARATION        R. KRASNIQI                                1970 09 15
70. GENERAL AGENDA                                                        1970 09 15
71. PRO MEMORIA                                                        1970 09 24
72.                         V. VIKSNINS                E. BARTKUS        1970 12 07
73.                        V. VIKNINS                                        BE DATOS 1970
74. CAPTIVE NATIONS COMMERATIVE STAMP                        1971 02 18
75. HOUSE RESOLUTION NR. 235                                        1971 05 12
76. CAPTIVE NATIONS COMMITTEE MEETING KVIETIMAS        1971 06 02
77. THE WHITE HOUSE. CAPTIVE NATIONS WEEK                1971 07 09
78. ADVANCE NOTICE                                                        1971 07 17
79. RULES AND REGULATION’S                                        1971 07 17
80. PROCLAMATION                                                        1971 07 11-18
81. PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ                                BE METŲ 07 12
82. SOVEREIGN                                                                BE DATOS

Share
Show Buttons
Hide Buttons
Lithuanian Research and Studies Center is a public 501(c)(3) not-for-profit organization.