ATGAL   APIE PLA     ENGLISH      
JAUNIMO CENTRAS

1.        Jaunimo centro renginiai 5 nuotraukos. Vokas
2.        Ramovėnai į parodą 7 nuotr. Vokas
3.        Įvairūs žmonės Jaunimo centro renginiuose. 52 nuotr. Vokas
4.        ČALM 1996-1997. 14 nuotr. Vokas
5.        ČALM 1995-1996. 5 nuotr. Vokas
6.        ČALM 1993-1994. 6 nuotr. Vokas
7.        ČALM 1994-1995. 12 nuotr. Vokas
8.        ČALM 1992-1993 19 nuotr. Vokas
9.        Iš leidinio „JC 40-metis“. 17 nuotr. ir bukletai. Vokas
10.        Jaunimo centro vaizdas iš lėktuvo ir įviarios nuotr. 37 nuotr. Vokas
11.        Jaunimo centro renginiai 62 nuotr. Vokas
12.        Jaunimo centro renginiai. 94 nuotr. Vokas
13.        Sveikinimai. Psl. 1-12. Aplankas
14.        Sveikinimai JC 40-mečio proga ir aukos. Psl. 1-91. Aplankas
15.        Budrių nuotrauka (1). Vokas
16.        Sveikinimai JC 40-mečio proga ir Kamanto nuotrauka. Psl. 1-10. Aplankas
17.        Sveikinimai JC 40-mečio proga ir Jono Žadeikio nuotrauka. Psl. 1-30.
Aplankas
18.        Vaikų piešinių paroda. Sąrašai. Psl. 1-5. Aplankas
19.        Vilniaus krašto lietuvių sąjunga. 2 nuotr. Vokas
20.        JC statyba 1969. Psl. 1-8. Aplankas
21.        JC valdyba – rėmelis su nuotr. 1 vnt.
22.        JC. 4 nuotr. Vokas
23.        Ramovėnai. 9 nuotr. 2lapai aprašymo. Vokas
24.        JC bendros nuotraukos. 52 nuotr. Vokas
25.        medžiaga – istorija apie JC. Psl. 1-115. Aplankas
26.        JC. 12 nuotr. Vokas
27.        Skautų sąjūdis. 25 nuotr. Vokas
28.        Ateitininkai. 10 nuotr. Vokas
29.        JC. 6 nuotr. Vokas
30.        JC. 3 nuotr. Vokas
31.        JC. 13 nuotr. Vokas
32.        JC 1983 m. 4 nuotr. Vokas
33.        JC. 6 nuotr. Vokas
34.        JC. 4 nuotr. Vokas
35.        JC. 5 nuotr. Vokas
36.        JC. 11 nuotr. Vokas
37.        JC. 3 nuotr. Vokas
38.        JC. 30 nuotr. Vokas
39.        JC dėžė 17 vokų su nuotraukomis.