Apie mus

Archyvai – mūsų pradžia ir tąsa. Žmogaus istorija. Tautos istorija.

 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (Čikaga, JAV) – visuomeninė, ne pelno siekianti korporacija. Centras yra didžiausias lituanistikos akademinis archyvas ir knygų leidėjas už Lietuvos ribų. LTSC išlaikoma visuomenės aukomis ir Lietuvių Fondo. Centras įkurtas 1981 metais, inkorporuotas kaip pelno nesiekianti organizacija Ilinojaus valstijoje 1982 m.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) tikslai ir siekiai: rinkti, kaupti, puoselėti lietuvių tautos palikimą, archyvus; tyrinėti esamą medžiagą, skelbti mokslinius straipsnius, leisti knygas, rengti parodas, tai leidžia supažindinti visuomenę su LTSC turtais.

LTSC yra išleidęs daugiau kaip 50 mokslinių knygų. Viena iš jų – William Urban knyga “Tannenberg and After” – sulaukė pasaulinio pripažinimo; ji įtraukta į 30 geriausių pasaulyje istorinių knygų, išleistų 2001 metais, sąrašą.

Per paskutinius tris dešimtmečius LTSC sukaupė nemažai privačių asmenų bei organizacijų archyvų ir pasipildė naujomis institucijomis.

LTSC bendradarbiauja su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centru, Lietuvos archyvų departamentu, universitetais ir kitomis mokslo bei kultūros įstaigomis. Lituanistikos tyrimo ir studijų centro paslaugomis ne kartą pasinaudojo mokslininkai iš Lietuvos, JAV, Japonijos, Kanados, Italijos, Švedijos, Danijos, Anglijos bei kitų šalių. Centras ruošia straipsnius apie Lietuvą ir lietuvius įvairioms JAV enciklopedijoms, nuolat propaguoja Lietuvos kultūros, meno ir mokslo pasiekimus.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą remia šios organizacijos.

sponsor1sponsor2