Padaliniai

LTSC jungia 12 didelių padalinių, kurie prisideda prie Lietuvos kultūrinių paminklų išsaugojimo ir lietuvybės platinimo JAV ir už jos ribų.