DUK (Dažniausiai užduodami klausimai)

Mes dabar esame įsikūrę 15533 129th Street, Lemont, Illinois 60439-4407, apie 2 km. nuo Pasaulio Lietuvių Centro.

Mes tebedirbame ankstesnėse patalpose, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636, Jaunimo centro pastate. Ten LTSC raštinė randasi antrame aukšte, Nr. 200 kambaryje. LTSC patogiai pasiekiamas viešuoju transportu tiek iš Čikagos centro, tiek iš priemiesčių.

 

Jei LTSC yra ne pelno siekianti įstaiga, kas išlaiko centrą?

Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą išlaiko JAV lietuvių visuomenės aukos bei Lietuvių fondo parama, be kurios negalėtume atlikti daug užsibrėžtų darbų. Norėdami paaukoti eikite į skyrelį ,,Aukoti”.

 

Koks jūsų darbo laikas?

Mes dirbame Lemonto raštinėje pirmadienį–ketvirtadienį nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p. Dėl apsilankymo prašome susitarti iš anksto.

 

Kokius dalykus jūs priimate į archyvus?

Mes saugome viską, kas susiję su lietuviška veikla – asmenų ir organizacijų dokumentus, skelbimus, laiškus, nuotraukas, muzikos, garso ir vaizdo įrašus.

 

Ar archyvinė medžiaga yra pasiekiama visuomenei?

Taip, visi norintys gali atvykti susipažinti su archyvais, iš anksto susitarus tel. 773-434-4545 arba el. paštu info@lithuanianresearch.org

 

Ar LTSC rengia parodas?

Taip. Jaunimo centro koridoriuose pristatoma LTSC Lietuvių muziejaus nuolatinė paroda. Taip pat esame paruošę kilnojamas parodas „Sportas JAV lietuvių gyvenime”, parodas apie lietuvių dainų ir šokių švenčių JAV istoriją. Jeigu pageidaujate, kad parodas pristatytume jūsų bendruomenei, prašome kreiptis nurodytais kontaktais.