Ką mes renkame

LTSC saugo viską, kas susiję su lietuviška veikla išeivijoje. Paskambinę tel. 773-434-4545 galite daugiau sužinoti, kaip ir ką saugo LTSC.

  • Organizacijų, kongresų, konferencijų protokolai
  • Plakatai, bilietai, kvietimai, programos, katalogai
  • Laimėjimų moksle, sporte ir kt. pažymėjimai
  • Rankraščiai, laiškai, atsiminimai, veiklos istorijos, laiškų blankai ir vokai su lietuviškais vaizdais
  • Nuotraukos, skaidrės, negatyvai
  • Žemėlapiai, planai
  • Laikraščiai, žurnalai, knygos

 

23