Lietuvių medicinos muziejus ir archyvas

Lietuvių medicinos muziejus buvo įkurtas dr. Mildos Budrienės ir prof. Jono Račkausko iniciatyva. Šis muziejus yra vienintelis, iššeivijoje renkantis ir pristatantis archyvinę medžiagą apie lietuvius gydytojus, kurie labai sunkiomis DP stovyklų sąlygomis bei atvykę į Ameriką rūpinosi žmonių sveikata.

20-med