Dr. Stasio Budrio lietuvių fotoarchyvas

Fotoarchyvas buvo įkurtas dr. Stasio Budrio iniciatyva. Daug metų jam vadovavo Algimantas Kezys. Archyve saugoma lietuvišką gyvenimą išeivijoje atspindinčios nuotraukos, negatyvai, vaizdo juostos. Nemažai nuotraukų – iš XX a. pradžios, fotoarchyve saugomas Kazio Lukšio Lietuvos miestų ir miestelių nuotraukų rinkinys.

 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.