Lietuvių muziejus

Muziejus atidarytas 1989 m. balandžio 23 d. Jaunimo centro koridoriuose esančiuose 26 stenduose pateikta įdomi Lietuvos praeitį atspindinti medžiaga: lietuviškų organizacijų išeivijoje ženklai, ,,Varpo” laikraštis, Mykolui Krupavičiui, Sibiro tremtinei Elenai Juciūtei skirtos ekspozicijos ir kt.

5