Savanoriavimas

Jūs galite prisidėti prie LTSC veiklos paaukodami savo laiką. Kviečiame savanoriauti vieną arba kelias dienas per savaitę ar per mėnesį. Norėdami savanoriauti, kreipkitės tel. 773-434-4545 arba el. paštu info@lithuanianresearch.org