Pasaulio lietuvių archyvas (PLA)

Pasaulio lietuvių archyvas (PLA) – didžiausias Lituanistikos tyrimo ir studijų centro (LTSC) padalinys. PLA pradžia galima laikyti 1946 metus, kuomet Vokietijoje buvo pradėta rinkti istorinė medžiaga. PLA rinkinius sudaro:

 

  • Lituanistinė biblioteka;
  • Periodikos skyrius;
  • Rankraščių skyrius;
  • Asmenų ir organizacijų fondai, kuriuose saugoma visuomenės, politikos, kultūros veikėjų bei organizacijų veiklos medžiaga;
  • Švietimo fondas;
  • Kartografijos fondas, kuriame saugoma daugiau kaip 50 retesnių ir apie 1000 naujesnių Lietuvos žemėlapių;
  • Religinės literatūros ir mišiolų fondas, kurį sudaro jau uždarytų lietuviškų parapijų išleistos ir naudotos knygos bei kita religinė literatūra;
  • DP stovyklų archyvas, kuriame yra vienas iš didžiausių PLA dokumentų, nuotraukų ir asmeninių daiktų rinkinys.