Meno archyvas

Archyvui pagrindą padėjo Kazimieras Baltramaitis, paaukojęs savo turtingą kolekciją, kurią sudaro išeivijos menininkų parodų katalogai, spaudos iškarpos apie menininkų darbus ir jų parodas nuo 1908 m. Vėliau meno archyvui didelę kolekciją padovanojo Algimantas Kezys. Archyvas turi sukaupęs lietuvių meno darbų, katalogų, meno leidinių ir plakatų kolekciją.