Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvas

Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvas turi vieną didžiausių pasaulyje su lietuvių muzika susijusių eksponatų rinkinį. Didžiąją dalį eksponatų surinko ir archyvą įkūrė muzikologas, kompozitorius, aktyvus visuomenės veikėjas Juozas Žilevičius (1891–1985). 1986 m. archyvas tapo Lituanistikos tyrimo ir studijų centro dalimi ir buvo sujungtas su Juozo  Kreivėno lietuviškos muzikos biblioteka. Archyvas buvo pavadintas Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvu.