Jono Dainausko biblioteka ir archyvas

Lituanistikos tyrimo ir studijų centre saugoma istoriko, profesoriaus, visuomenininko, skauto Jono Dainausko archyvai ir biblioteka, kurią 2000 m. jo šeima atidavė LTSC.

 

 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.