Jono Dainausko biblioteka ir archyvas

Lituanistikos tyrimo ir studijų centre saugoma istoriko, profesoriaus, visuomenininko, skauto Jono Dainausko archyvai ir biblioteka, kurią 2000 m. jo šeima atidavė LTSC.