LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDAS

LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDO (LPG) ARCHYVAS (1995-2015) (Reg. Nr. 14605)

1 dėžė
1. 1 LPG fondo išlaidų knyga (I) 1995 1995 Išlaidų sąskaitos, kvitai, čekiai, pažymėjimai kasininkui, laiškas, pavedimai DRAUGUI, pakvitavimai, invoices
1. 2 LPG fondo išlaidų knyga (II) 1996 1996 Išlaidų sąskaitos, kvitai, pažymėjimai kasininkui, laiškai, atvirukas, postage statements, pavedimai DRAUGUI, pakvitavimai, invoices
1. 3 LPG fondo išlaidų knyga (III) 1997 1997 Išlaidų sąrašas, “Who is Getting my Money”, “Income VS Spending, išlaidų sąskaitos, čekiai, kvitai, pažymėjimai kasininkui, padėkos ir laiškai, postage statements, pavedimai DRAUGUI, pakvitavimai, invoices
1. 4 LPG fondo išlaidų knyga (IV) 1998 1998 JAV LB XV Tarybos kontrolės komisijso aktas, išlaidų sąskaitos, kvitai, čekiai, pažymėjimai kasininkui, iždininko paaiškinimai, pakvitavimai, invoices
1. 5 LPG fondo išlaidų knyga (V) 1999 1999 Išlaidų sąrašas, postage statements, kvitai, čekiai, pažymėjimai kasininkui, pakvitavimai, invoices
1. 6 LPG fondo išlaidų knyga (VI) 2000 2000 LPG fondo pajamos ir išlaidos, laiškai, kvitai, čekiai, pakvitavimai, invoices
1. 7 LPG fondo išlaidų knyga (VII) 2001 2001 LPG fondo pajamos ir išlaidos, laiškai, kvitai, čekiai, pakvitavimai, kreipimasis, invoices
1. 8 LPG fondo išlaidų knyga (VIII) 2002 2002 LPG fondo pajamos ir išlaidos, kvitai, čekiai, pakvitavimai, padėka, aukų sąrašas (iš DRAUGO), postage statements, iždininko paaiškinimai, LPGF Ryšininkas (LPGF aplinkraštis, 2002 m. Vasara, nr. 7), invoices
1. 9 LPG fondo išlaidų knyga (IX) 2003 2003 Kvitai, čekiai, pakvitavimai, postage statements, aukų sąrašas (iš DRAUGO), korespondencija, invoices
1. 10 LPG fondo išlaidų knyga (X) 2004 2004 Kvitai, čekiai, pakvitavimai, aukų sąrašas (iš DRAUGO), invoices
1. 11 LPG fondo išlaidų knyga (XI) 2005 2005 Kvitai, čekiai, pakvitavimai, aukų sąrašas (iš DRAUGO), korespondencija, invoices
1. 12 LPG fondo išlaidų knyga (XII) 2006 2006 Kvitai, čekiai, pakvitavimai, postage statements, aukų sąrašas (iš DRAUGO), korespondencija, invoices
1. 13 LPG fondo išlaidų knyga (XIII) 2007 2007 Kvitai, čekiai, pakvitavimai, postage statements, aukų sąrašas (iš DRAUGO), korespondencija, invoices
1. 14 LPG fondo išlaidų knyga (XIV) 2008 2008 Kvitai, čekiai, pakvitavimai, postage statements, aukų sąrašas (iš DRAUGO), korespondencija, invoices
1. 15 LPG fondo išlaidų knyga (XV) 2009 2009 Kvitai, čekiai, pakvitavimai, postage statements, aukų sąrašas (iš DRAUGO), korespondencija, invoices
1. 16 LPG fondo išlaidų knyga (XVI) 2010 2010 Kvitai, čekiai, pakvitavimai, postage statements, aukų sąrašas (iš DRAUGO), korespondencija, invoices
2. 1 Aukotojų sąrašai 1995-1999 1995-1999 Aukotojų sąrašai 1995-1999 (kai kur kopijos; buvo pažeista pelėsio), kai kas skirta publikuoti draugui; aukotojų sąrašų publikacijos
2. 2 Aukotojų sąrašai 2000-2015 2000-2015 Aukotojų sąrašai 2000-2015 (kai kur kopijos; buvo pažeista pelėsio), kai kas skirta publikuoti draugui; aukotojų sąrašų publikacijos
3 Padėkos „DRAUGE“ 1996-2014 1996-2014 “Padėkos Lietuvos partizanų globos fondo aukotojams
Publikuotu aukotojų sąrašai; Užuojauta mirusių globėjų giminaičiams”
4 Bank statements ir apyskaitos 1995-2005 1995-2005 Bank statements ir apyskaitos
5 LLKS apyskaitos. Išmokėtos pašalpos 2002-2014 Išmokėtų pašalpų sąrašai, LLKS paramos gavimo-išmokėjimo apyskaitos

2 dėžė
6. 1 Gautos aukos 2002 2002 Čekių ir pinigų kopijos, korespondencija (kaip prierašas siunčiant auką) (kopijos; buvo pažeista pelėsio)
6. 2 Gautos aukos 2003 2003 Čekių ir pinigų kopijos, korespondencija (kaip prierašas siunčiant auką)
6. 3 Gautos aukos 2004 2004 Čekių ir pinigų kopijos, korespondencija (kaip prierašas siunčiant auką)
6. 4 Gautos aukos 2005 2005 Čekių ir pinigų kopijos, korespondencija (kaip prierašas siunčiant auką)
6. 5 Gautos aukos 2006-2008 2006-2008 Čekių ir pinigų kopijos, korespondencija (kaip prierašas siunčiant auką)
6. 6 Gautos aukos 2009-2012 2009-2012 Čekių ir pinigų kopijos, korespondencija (kaip prierašas siunčiant auką)
6. 7 Gautos aukos 2013-2015 2013-2015 Čekių kopijos, forma pildyti čekį, korespondencija (kaip prierašas siunčiant auką)
7 LLKS Tarybos dokumentai ir narių bei ryšininkų-remėjų sąrašai ~1992-2015 “LLKS narių sąrašai (be datų ir 1992, 1996, 1998, 2007, 2010, 2011, 2012), LLKS ryšininkų-remėjų sąrašai (2007, 2010, 2012), mirusių narių papildymas; LPGP globėjų sąrašas; LLKS nario-partizano anketa
Tarybos dokumentai : sudėtis (2000, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012), įgaliojimai, K. Wojtylos biografija ir nuotrauka, spaudos iškarpos (2015) ir kt.
LLKS Tarybos deklaracijos kopija (1949)”
8 LPGF protokolai ir uždarymas. Apyskaitos ir darbotvarkės 1995-2016 “Pranešimas apie fondo uždarymą (2015), iškarpos iš DRAUGO apie fondo uždarymą; LPGF veiklos trumpa apžvalga (SUMMARY) Kreipimasis padėti partizanams
Protokolai (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015)
Posėdžių darbotvarkės (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015)
Apyskaitos; Bendros išlaidos, apyskaitos (1996), suvestinės; Mobilizacijos laikas (1999) pranešimas Ariogaloje, kiti meriniai pranešimai
Korespondencija; Pažyma, atvirukas; Atvirukas, laiškas su 2 nuotraukų priedu”
9 LPGF pašalpos 1995-2015 “LLKS partizanų sąrašas, išmokėjimai pašalpom pagal partizano anketas (1995), išmokėjimai 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995)
LLKS visų metų kasos knygos suvestinės (1999 ir 2003, apžvelgia 1995-1999; 1996-2002 metus), apyskaitos
LLKS Tarybos narių sąrašas (1997) Pakvitavimai, skirstymai, įgaliojimai”
10 LLKS. Povilas Vaičekauskas 1995-2012, daugiausia 2004-2005 “Suaukota ir išsiųsta 1995-2012 (suvestinė)
Įgaliojimai; Povilo Vaičekausko LLKS partizano pažymėjimo kopijos; LLKS – partizanų įstatai; Spaudos iškarpos; Korespondencija (daugiausia 2004-2005), atvirukai; Autorinė sutartis; Jono Pauliaus II atvirutė, keli šventi paveiksliukai; Obelių istorijos muziejaus lankstinukas”

3 dėžė

11 Išlaidos 2011-2015 2011-2015 Kvitai, čekiai, korespondencija (kaip prierašas siunčiant pinigus), pakvitavimai, iškarpų kopijos iš DRAUGO (kas ir kiek aukojo), paraginimai atnaujinti prenumeratas, postage statements
12. 1 LPGF Įvairūs (I) raštai, laiškai-atsakymai (Povilo Vaičekausko) 1992-1996 “Įgaliojimai LLKS suvažiavimo (1996) protokolas, rezoliucijos, LLKS Tarybos narių sąrašas, valdyba, deklaracija; Spaudos iškarpos; LPGF Ryšininkas (1999 vasara, nr. 4)
Juozas Lukša – Daumantas („Į laisvę“ fondo leidinys, 1996) Korespondencija Nauji aukotojai, jų kontaktai (1995, 1996) Kiti dokumentai”
12. 2 LPGF Įvairūs (II) raštai, laiškai-atsakymai (Povilo Vaičekausko) 1995-2000 “Korespondencija (daugiausia laiškai Povilui Vaičekauskui, kartais Leonui Maskaliūnui), atvirukai, prašymai, pranešimai – (laiškai: įvairūs, fondo, LLKS valdyba ir taryba)
Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose aprašas Parodų nuotraukų kopijos su aprašais ir be
Spaudos iškarpos ir jų kopijos 1978-1979 m. Nutarimų kopijos LPGF Ryšininkas (nr. 1 1996 m. vasara, nr. 2, 1997 m. vasara)
Fondo renginių programos”
12. 3 LPGF Įvairūs (III) raštai, laiškai-atsakymai (Povilo Vaičekausko) 1998, 2000-2009 “Laiškai ir atvirukai Vaičekauskui
Straipsnių ištraukos; Spaudos iškarpos”
12. 4 LPGF Įvairūs (IV) LLKS įvairi medžiaga ~1996-2016 “Spaudos iškarpos
Korespondencija (daugiausia laiškai Povilui Vaičekauskui), padėkos
LPGF Ryšininko pirmo numerio juodraščio kopija
Kreipimaisi į remėjus, LPGFas ir LLKSis, LPGF tikslai ir programa, pareiškimai visuomenei; Nuotraukų kopijos;
Delo no. 53 kopija (rusų k.) ir pastabos”
13. 1 LPGF Įvairūs (I) Leono Maskaliūno 1995-2000 “Laiškai su priedais, prašymai ir atvirukai Leonui Maskaliūnui
Apyskaitos; Posėdžių darbotvarkės; Straipsnių iškarpos”
13. 2 LPGF Įvairūs (II) Leono Maskaliūno 2000-2015 “Laiškai su priedais, prašymai ir atvirukai Leonui Maskaliūnui
Apyskaitos; Posėdžių darbotvarkės; Straipsnių iškarpos”
14 LPGF. LLKS laiškai ~1996-2011 Laiškai su priedais, prašymai ir atvirukai Povilui Vaičekauskui

4 dėžė

15. 1 LLKS narių asmeninių anketų kopijos (1-270 nr.) 1995-2000 LLKS narių asmeninių anketų kopijos su nuotraukomis
15. 2 LLKS narių asmeninių anketų kopijos (271-510 nr.) 1995-2001 LLKS narių asmeninių anketų kopijos su nuotraukomis
16 Korespondencija. AUKOS 1997-2014 “Korespondencija: Padėkos už aukas, aukų siuntimas; Aukos filmui “”Invisible Front””
Aukų sąrašai (iš DRAUGO), Spaudos iškarpos”
17 Jonas Čeponis 1995-1996 “Trumpa biografija; Spaudos iškarpos”
18 „LPGF Ryšininkas“ 1995-2012 “„LPGF Ryšininko“ aplinkraščio numeriai (visi nuo 1 iki 18 nr., „LPGF Ryšininkas“, išimti 2006 ir 2008 m. (periodikoje), laiškai, siųsti kartu su leidiniu (ir ne tik) prašant paramos; juodraščiai; Sąrašas adresų iš kurių grįžo „Ryšininkas“ ir sąskaitos sumokėtos paštu 15, 16, 17 nr. Išlaidos; Kiti dokumentai, susiję su „LPGF Ryšininkau“”
19 Metiniai pranešimai ~1996-2011 “LPGF pirmininko Leono Maskaliūno metiniai pranešimai 1996, 1997 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011; Kiti pranešimai; JAV LB Kontrolės Komisijos protokolas”
20 Partizanų ir tremtinių ansambliai ~1994-2001 “Korespondencija LLKS Prisikėlimo apyšgardos vyrų ansamblio „Vidurnaktį nežuvę“ kompaktiniai diskai (2 vnt.) ir dainų sarašas; Lietuvos partizanų vyrų ansamblis „Girių aidas“ (A. Plenys 10-20-1996 copyright)
Kvietimai ir koncertus ir programėlės (1996, 1998 Išlaidos, susijusios su „Girių Aido“ koncertu Spaudos kopijos”
21 Nuotraukos ir įvairūs 4-6 deš. ir didelė kolekcija ~1992-2014 “A. Šimėno siųstos partizanų nuotraukos (4-6 deš.) Povilui Vaičekauskui
Juozo Mociaus siųstos nuotraukos Povilui Vaičekauskui (2012); Aprašytos nuotraukos (sudėta +- chronologiškai ~1995-2014)
Įvairios neaprašytos nuotraukos; Atvirukų rinkiniai: The Lithuanian Freedom Fighters’ Movement 1949-1999 (2 vnt.)
CD: LLKS suvažiavimas Kaune 2008.04.26. LLKS kvietimai į minėjimus, šventes, lankstinukai; „Laisvės kovų keliais su partizanų vado dukra Aukse“”
22 Bloknotai 1995-2011 “22. 1. 1995, 1996, 1997 Pajamos ir išlaidos
22. 2. 1997, 1998 išlaidos ir 1996, 1997, 1998 aukos
22. 3. 1999, 2000, 2001 išlaidos ir 1998, 1999 aukos
22. 4. 2002 Pajamos ir išlaidos
22. 5. 2003-2011 Pajamos ir išlaidos”
23 Vaizdajuostės (2) 1998 Dainavos apygardos partizanų, ryšininkų, remėjų IX-asis sąskrydis 1998 m. Rugpjūčio 2 d., Merkinėje (I ir II dalys – 23.1. ir 23.2.), filmavo Vytautas Gutauskas