AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGA

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS ARCHYVAS
REG. NR. 14281

1 DĖŽĖ
1-18
1. ALTS Chicago skyriaus įvairūs dokumentai: protokolai, narių sąrašai, finansiniai dokumentai, laiškai, nuotraukos, laikraščių iškarpos.
2. ALTS Cicero skyriaus įvairūs dokumentai: protokolai, narių sąrašai, finansiniai dokumentai, laiškai, nuotraukos, laikraščių iškarpos.
3. ALTS East Chicago skyriaus dokumentai.
4. ALTS Seimų dokumentai: darbotvarkės, programos, pranešimai, iškarpos iš laikraščių.
5. ALTS šventės Jaunimo centre, Čikagoje 2010 m. kovo 21 d. dokumentai.
6. ALTS 2001 m. Kovo 11 –osios minėjimo dokumentai: programa, pranešimai, skelbimai.
7. ALTS 2002 m. Kovo 11 –osios minėjimo dokumentai: programa, pranešimai, nuotraukos.
8. ALTS 2003 m. Kovo 11 –osios minėjimo dokumentai: programa, pranešimai, finansiniai dokumentai.
9. ALTS aplinkraščiai.
10. ALTS įvairi informacija: susirinkimų protokolai, finansiniai dokumentai, laiškai, nuotraukos, laikraščių iškarpos.
11. ALTS įvairi informacija: įstatai, susirinkimų protokolai, finansiniai dokumentai, laiškai, nuotraukos, laikraščių iškarpos.
12. Tautinės sąjungos 2002 m. dokumentai.
13. Tautinės kultūros fondo dokumentai: suvažiavimų darbotvarkės, protokolai ir kt.
14. Tautininkų sąjungos ir ALT dokumentai: susirinkimų protokolai, susirašinėjimas, nuotraukos, laikraščių iškarpos.
15. ALTS: iškarpos iš laikraščių.
16. Lietuvos tautininkų sąjunga: iškarpos iš laikraščių.
17. Rašytojui, dramaturgui Vytautui Alantai skirto minėjimo ir dokumentai apie Romualdą Kriaučeliūną.
18. ALTS nuotraukos.