BALTIC WOMEN‘S COUNCIL

BALTIC WOMEN’S COUNCIL

REG. NR. 14341

1.   Baltic Women’s Council veikla Vokietijoje Geislingen, Hanau ir Esslingen stovyklose 1947-48 m. Nuotraukos, dokumentai. Amerikiečių zonos Pabaltijo moterų suvažiavimo (1947-03-8/9) dokumentai.

2.   Baltic Women’s Council dokumentai: statutas, suvažiavimų programos, sąrašai, pranešimai, susirašinėjimas. 1975-1996 m.

3.   Nuotraukos. 1968-1995 m.

4.   Baltic Women’s Council dokumentai: iškarpos iš laikraščių, straipsniai.

5.   Antspaudas, G.F.W.C. suvažiavimo dalyvio ženklelis.

6.   Albumas su suvažiavimo dalyvių sąrašais 1965-1968 m.

7.   Leidiniai: suvažiavimų programos, brošiūros apie The Baltic Women ‘s Council, ,,The Baltic Revue” (1959-1967), ,,Chronicle of the Catholic Church in Lithuania” (1982, 1984) ir ELTA ir kt.