BALTIMORĖS CHORAS “DAINA”

BALTIMORĖS CHORAS “DAINA”

REG. NR. 14176

1.  Baltimorės vyrų choro “Daina” nuotraukų albumas; iškarpos iš spaudos apie choro renginius; taip pat apie Simo Kudirkos pabėgimą iš sovietų laivo. 1970-1992
2.   G. Buivio susirašinėjimas dėl plokštelės “Dievui ir Tėvynei” išleidimo. 1976 m.
3.   Baltimorės vyrų choro “Daina” 1969-1979 m. susirinkimų protokolai, renginių finansinės ataskaitos, narių sąrašai ir kt. einamieji klausimai.
4.   Baltimorės vyrų choro “Daina” dalyvavimo 1998 metų dainų šventėje Lietuvoje: susirašinėjimas, organizaciniai reikalai, šventės programos ir t.t.
5.   Baltimorės vyrų choro “Daina” dalyvavimo 1994 metų dainų šventėje Lietuvoje: susirašinėjimas, organizaciniai reikalai, šventės programos ir t.t.
6.   Baltimorės vyrų choro “Daina” dalyvavimo 1990 metų dainų šventėje Čikagoje: susirašinėjimas, organizaciniai reikalai, šventės programos ir t.t.
7.   Baltimorės vyrų choro “Daina” 1989-1993 m. susirinkimų protokolai, renginių finansinės ataskaitos, narių sąrašai ir kt. einamieji klausimai.
8.   Baltimore Treasures 2005. Kalba, pasakyta renginyje apie Lietuvos istoriją. ; Karaliaus Mindaugo lituanistinės mokjyklos nepriklausomybės minėjimo programa 2005; “Gintarinės dienos ir dainos” lietuviško festivalio Catonsville, MD 2005 m. skelbimas.
9.   Pažymėjimo raštas JAV LB Baltimorės bendruomenei, įteiktas JAV kongreso 2003 m. Vasario 16 proga.
10.  Pažymėjimo raštas Maryland lietuvių bendruomenių tarybai , įteiktas JAV kongreso 2003 m. Vasario 16 proga.
11.  Lietuvos Respublikos dienos paskelbimo Baltimorėje proklamacija 2006 03 11.
12.  Lietuvos Respublikos dienos paskelbimo Baltimorėje proklamacija 2005 03 11.
13.  Lietuvos Respublikos dienos paskelbimo Baltimorėje proklamacija 2004 03 11.
14.  Lietuvos Respublikos dienos paskelbimo Baltimorėje proklamacija 2003 03 11.
15.  Lietuvos Respublikos dienos paskelbimo Maryland valstijoje proklamacija 2006 02 16.
16.  Lietuvos Respublikos dienos paskelbimo Maryland valstijoje proklamacija 2005 02 16
17.  Lietuvos Respublikos dienos paskelbimo Maryland valstijoje proklamacija 2004 02 16
18.  Lietuvos Respublikos dienos paskelbimo Maryland valstijoje proklamacija 2003 02 16
19.  Maryland valstijos gubernatoriaus sveikinimas Lietuvos nepriklausomybės dienų proga 2006 03 11
20.  Baltimorės miesto tarybos sveikinimas Baltimorės lietuivų bendruomenei Lietuvos nepriklausomybės dienų proga. 2005 02 20
21.  Baltimorės vyrų choro “Daina” plokštelės “Dieui ir Tėvynei” (3 vnt.)
22.  Gintaro Buivio laiškas LTSC pirmininkui dr. Augustinui Idzeliui.