BALTIMORĖS LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS

BALTIMORĖS LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS

REG. NR. 14176

1.   Baltimorės lietuvių sporto klubo įstatai su pataisymais 2001 04 20
2.   Baltimorės lietuvių sporto klubo vokų, padėkos atvirukų, dalyvavimo lapų ir raštų popieriaus pavyzdžiai.
3.   Baltimorės lietuvių sporto klubo organizuotas 22 metinis Lietuvių festivalis 1994 m.. Programa, organizaciniai užrašai.
4.   Baltimorės lietuvių sporto klubo veikla 1994 m.
a.  Susirinkimų protokolai: 1994 03 25; 1994 05 06; 1994 08 19; 1994 12 09
b.  Metinis renginių planas 1994 07-1995 05
c.  Narių sąrašas
d.  Susirašinėjimas dėl V pasaulio lietuvių sporto žaidynių 1995 m.
e.  Baltimorės lietuvių sporto klubo naujienos (angl. K.) ir renginių kalendorius; 1994 m.
f.  1993 m. susirinkimų protokolai ir finansinė ataskaita.
g.  1994 m. finansinė ataskaita
5.   Baltimorės lietuvių sporto klubo veikla 1995 m.
a.  Susirinkimų protokolai: 1994 12 09; 1995 01 27; 1995 04 07; 1995 07 07;
b.  Metinis renginių planas ir naujienų biuletenis (anglų k.) 1995 m.
c.  1995 m. finansinė ataskaita.
d.  BLAK renginių programos
6.   Baltimorės lietuvių sporto klubo veikla 1996 m.
a.  Susirinkimų protokolas: 1996;
b.  Metinis renginių planas ir naujienų biuletenis (anglų k.) 1996 m.
7.   Baltimorės lietuvių sporto klubo veikla 1997 m.
a.  Baltimorės lietuvių sporto klubo 25 metų renginio programa. 1997 04 26
b.  Baltimorės lietuvių sporto klubo naujienos (angl. K.) ir renginių kalendorius; 1997 m.
c.  1997 m. finansinė ataskaita.
8.   Baltimorės lietuvių sporto klubo veikla 1998 m.
a.  Susirinkimų protokolai 1997 10 24; 1998 01 23; 1998 04 03; 1998 08 21
b.  Baltimorės lietuvių sporto klubo naujienos (angl. K.) ir renginių kalendorius; 1997 m.
c.   Finansinė ataskaita iki 1998 m. rugpjūčio mėn.
9.   Baltimorės lietuvių sporto klubo veikla 1999 m.
a.  Metinis renginių planas ir naujienų biuletenis (anglų k.) 1999 m.
10. Baltimorės lietuvių sporto klubo veikla 2000 m.
a.  Metinis renginių planas ir naujienų biuletenis (anglų k.) 2000 m.
b.  Finansinės ataskaitos 2000 m.
11. Baltimorės lietuvių sporto klubo veikla 2001 m.
a.  Metinis renginių planas ir naujienų biuletenis (anglų k.) 2001 m.
b.  Finansinės ataskaitos 2001 m.
12. Baltimorės lietuvių sporto klubo veikla 2002 m.
a.  Metinis renginių planas ir naujienų biuletenis (anglų k.) 2002 m.
b.  Finansinės ataskaitos 2002 m.
13. Baltimorės lietuvių sporto klubo veikla 2003 m.
a.  Susirinkimų protokolai, dienotvarkės ir susirašinėjimas, susijęs su einamaisiais klausimais; 2003 04 04; 2003 06 06; 2003 09 19; 2003 12 30
b.  Klubo 100 narių kortelės ir narystės dokumentai.
c.  Baltimorės lietuvių sporto klubo metinio pikniko organizaciniai dokumentai.
d.  Narių sąrašai 2003 m.
e.  Metinis renginių planas ir naujienų biuletenis (anglų k.) 2002 m.
14. Metinių narių susirinkimų „minutes“ (santraukos) 1993 03 05 – 2003 06 06
15. Baltimorės lietuvių sporto klubos ir Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos Centro valdybos korespondencija:
a. 1994 m. korespondencija iš ŠALFASS Centro valdybos: korespondencija dėl 44 ŠALFASS žaidynių, dėl V pasaulio lietuvių žaidynių, Baltiečių lauko teniso pirmenybių, Toronto plaukimo pirmenybių ir sportinių renginių kalendoriaus 1994 m. ŠALFASS registracijos lapas.
b. 2001-2003 m. korespondencija iš ŠALFASS Centro valdybos: ŠALFASS narių rėmėjų sąrašas 2001 m.; ŠALFASS aplinkraštis 2003 Nr. A-23; Šiaurės Amerikos baltiečių plaukimo čempionato registracijos forma; pranešimas jaunučių lengvosios atletikos varžybas Klyvlende 2003 m.; pranešimas apie teniso varžybas Klyvlende 2003 08 05; pranešimas dėl ŠALFASS metinės registracijos 2003 09 12; ŠALFASS registracijos lapas; informacija apie visuotinį ŠALFASS suvažiavimą 2003 09 15.
c. Korespondencija dėl 2000 m. įvykusių 50-ųjų ŠALFASS sporto žaidynių Baltimorėje, MD, kurias organizavo Baltimorės lietuvių sporto klubas: žaidynių programa, orgamnizacinė koreposndencija.
16. Baltimorės lietuvių sporto klubo interneto puslapio kopijos
17. Pirmasis Petro Oko (Pete Okas) vardo šachmatų turnyras 1992: turnyro taisyklės, dalyvių sąrašas, žaidimų tvarkaraštis, apdovanojimo lapo pavyzdys, skelbimas.
18. Antrasis Petro Oko (Pete Okas) vardo šachmatų turnyras 1993 m.: turnyro taisyklės, dalyvių sąrašas, žaidimų tvarkaraštis, skelbimas, narių anketos.
19. Iškarpos iš spaudos dėl Pasaulio lietuvių centro sporto komplekso statybos; reklaminis bukletas.
20. Associated Gun Clubs of Baltimore, Inc. Sąrašas ir „Release and Waiver“ formos 2002 m.
21. Baltimorės lietuvių sporto klubo veikla 1993 m.
a. Baltimorės lietuvių sporto klubo naujienos (angl. K.) ir renginių kalendorius; 1993 m.
b. Susirinkimų dienotvarkės ir santraukos 1993 m.
22. Lėšų telkimo vajaus pasiūlymai.
23. Baltimorės mero Martin O‘Malley raštas (proklamacija), kuria 2000 gegužės 5-7 d. Paskelbiamos „50-ųjų lietuvių sporto žaidynių Šiaurės Amerikoje“ dienomis.