HOT LINE

HOT LINE 1990 m.
Reg. 14781

1. Straipsniai:
1) ,,A Research of Lithuanian Organizations in Chicago” by Teresa Razma 1990 m
2) ,,Poland and Lithuania – a Lithuanian American’s View” by Antanas Dubysa
3) ,,Kerlios sugestijos trumpai informacijai apie Lietuvą” Dr. Vanda Daugirdaitė Sruogienė.
2. Iškarpos iš anglų k. laikraščių apie Lietuvą 1990-1991 m.
3. Hot Line dokumentai, Valentino Krumplio pastabos ir susirašinėjimas, Čikaga, 1990 m.
4. Hot Line reklaminiai bukletai, ženkleliai irk t.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.