HOT LINE

HOT LINE 1990 m.
Reg. 14781

1. Straipsniai:
1) ,,A Research of Lithuanian Organizations in Chicago” by Teresa Razma 1990 m
2) ,,Poland and Lithuania – a Lithuanian American’s View” by Antanas Dubysa
3) ,,Kerlios sugestijos trumpai informacijai apie Lietuvą” Dr. Vanda Daugirdaitė Sruogienė.
2. Iškarpos iš anglų k. laikraščių apie Lietuvą 1990-1991 m.
3. Hot Line dokumentai, Valentino Krumplio pastabos ir susirašinėjimas, Čikaga, 1990 m.
4. Hot Line reklaminiai bukletai, ženkleliai irk t.