JAV LB: APYLINKĖS

REG. NR. 14423

Dėžė Nr. 1

1. JAV LB Hartford, CT apylinkės nuotraukos, 15 vnt.
2. Apylinkės pirmininkų apklausų lapai 2005 m.
3. JAV LB apylinkių pirmininkų pranešimų gairės JAV LB XIX tarybai 2012 m.
4. JAV LB Waukegan-Lake apylinkės dokumentai 2010 m.
5. Įvairių apylinkių raštai 1997-1998 m.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.