BRIDGEPORT, CT APYLINKĖ

JAV LB: BRIDGEPORT, CT APYLINKĖS ARCHYVAS

Reg. Nr. 14409

1 dėžė

1. JAV LB Bridgeport, CT apylinkės pajamų, išlaidų dokumentai 1961-1967 m.
2. JAV LB Bridgeport, CT apylinkės pajamų, išlaidų dokumentai 1968-1971 m.
3. JAV LB Bridgeport, CT apylinkės pajamų, išlaidų dokumentai 1972-1981 m.
4. JAV LB Bridgeport, CT apylinkės pajamų, išlaidų dokumentai, gauti, siųsti raštai 1982-1991 m.
5. JAV LB Bridgeport, CT apylinkės pajamų, išlaidų dokumentai, gauti, siųsti raštai 2003-2004 m.
6. JAV LB Bridgeport, CT apylinkės pajamų, išlaidų dokumentai, gauti, siųsti raštai 2005 m.
7. JAV LB Bridgeport, CT apylinkės pajamų, išlaidų dokumentai, gauti, siųsti raštai 2006 m.
8. JAV LB Bridgeport, CT apylinkės 1961-1975 m. kasos knyga, antspaudas, banko knygelės, 2 vnt., 1961-1993 m., solidarumo įnašo knygelės, 8 vnt., 1973-1986 m., JAV LB Lietuvio knygelė, narių įnašų sąrašai 1961-1987 m.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.