LIETUVIŲ TREMTINIŲ DRAUGIJA

LIETUVIŲ TREMTINIŲ DRAUGIJA
Waterbury, Connecticut
Reg. Nr. 14381

1 dėžė
1. Lietuvių tremtinių draugijos Waterbury, CT raštai:
a. Valdybos posėdžių protokolai 1950-1954, 1958 m.
b. Susirinkimų protokolai 1950-1954 m.
c. Lietuvių tremtinių draugijos įstatai 1954 m.
2. Lietuvių tremtinių draugijos 1953 m. narių pareiškimai.
3. Lietuvių tremtinių draugijos 1953 m. korespondencija
4. Lietuvių tremtinių draugijos 1950-1954 m. įvairūs raštai
5. Lietuvių tremtinių draugijos 1950-1954 m. įvairūs raštai, narių sąrašai.
6. Lietuvių tremtinių draugijos narių kartoteka
7. Iškarpos iš anglų k. leidžamų laikraščių 1950-1954 m.
8. Iškarpos iš lietuvių k. leidžiamų laikraščių 1950-1954 m.

2 dėžė

9. Lietuvių tremtinių draugijos Waterbury, CT Informacinio antikomunistinio ženklelio leidybos dokumentai, finansinės ataskaitos
10. Informacinio antikomunistinio ženkleliom vokų, blankų pavyzdžiai
11. Informacinio antikomunistinio ženklelio platinimo korespomdencija. 3 Aplankai