LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTIENĖS BIRUTĖS KARIŲ ŠEIMŲ MOTERŲ DRAUGIJA

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTIENĖS BIRUTĖS KARIŲ ŠEIMŲ MOTERŲ
DRAUGIJA

1. Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karių šeimų moterų draugijos statutas, priimtas 1956 m., išleistas 1969 m. Chicago, IL; Draugijos veiklos istorija (mašinr., parengė Zuzana Juškevičienė 2000 m.); Moterų draugijai – 75 (parengė Asta Reklaitytė)
2. Iškarpos iš spaudos apie Birutės draugijos veiklą.
3. Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karių šeimų moterų draugijos veiklos dokumentai 1951-1969 m. Protokolai, korespondencija, narių sąrašai ir finansiniai dokumentai.
4. Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karių šeimų moterų draugijos nuotraukos 1955-1970 m.
5. Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karių šeimų moterų draugijos nuotraukos 1992-1996 m.; Los Angeles kuopos nuotraukos 1975 m.
6. Finansiniai dokumentai, ataskaitos, susirašinėjimas finansiniais klausimais, kvitų kopijos 1951-1957
7. Čikagos skyriaus 1969 metų Naujųjų metų sutikimo šventės apyskaita
8. Čikagos skyriaus susirašinėjimo byla 1951-1957 m.
9. Čikagos skyriaus protokolai, darbotvarkės, programos 1986-1993 m.
10. Susirašinėjimas su Lietuvos birutietėmis 1999-2002
11. Renginių programėlės, lankstinukai, etc.
12. Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karių šeimų moterų draugijos korespondencija 1990-2002 m.
13. Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karių šeimų moterų draugijos korespondencija 1990-2002 m.

2 dėžė

14. Čekių knygelės, čekių kopijos 1955-1970.
15. Birutininkių kalbos, giesmės 1981 m. lapkričio 25 d. Vaizdo įrašas. E. Vengianskas.
16. Birutininkių balius. 1967 m. 8 mm juosta.
17. Birutininkių sukaktis 15 metų ir 40 metų. 3 ¾ juosta.