SAULUTĖ (LIETUVOS VAIKŲ GLOBOS BŪRELIS)

Saulutė (Lietuvos vaikų globos būrelis)
Reg. Nr. 14619

Dėžė 1
1. Lapinukai, reklamos, padėka, 1993.12.12 faksas p. Adamkui, amb. S. Lozoraičiui; Wheelchair Foundation; Valančiukai; Indrės Tijūnėlės/ Indre Tijunelis’s „Sunlight Orphan Aid, Chairperson” vizitinė kortelė/ business card;
2. Saulutės renginiai skirti aukų rinkimui;
3. Spauda/ straipsniai, CD: rankraštis „Norėtųsi padėti tašką“; „Ponia Amerika pasveikino šiltai“ Lietuvos žinios 2007.07.10; „As myliu, Lietuva“ The Daily Journal, 2007.08.26; Neringos atvirutė Indrei 2006.09.21; „Motinystė Lietuvoje tampa socialinės atskirties sinonimu“ Draugas 2008.05.03; Akiratis – Lietuvos kurčiųjų draugijos mėnraštis 2007.06 nr. 6-7 (265); „Immeasurable Rewards“ Lithuanian Heritage Nov./Dec. 1999; IR KT.; kompaktinis diskas „2005 KSRC“;
4. Transpak, Lithuanian Mercy Lift, kiti siuntinių dokumentai;
5. Certifikatai, apdovanojimai, padėka – Certificate of Appreciation from Sunlight Orphan Aid for Lithuania; Award of Excellence to Indre Tijunelis from Office of the Cook County Treasurer 2005; padėka nuo Lietuvos vaikų fondo 1998;
6. Rankraščiai-užrašai, pabiri ardesai;
7. Sąrašai, įvairūs (žmonės, rajonai, adresai, siuntiniai, caritas, „ypač sunki materialinė padėtis, IR KT., mašinraščiai ir rankraščiai;
8. Laiškai, atvirutės, paštas Indrei Tijūnėlei/ Donatui T., Saulutei: 1993-1996 m.;
9. Laiškai, atvirutės, paštas Indrei Tijūnėlei/ Donatui T., Saulutei 1997-1999 m.;
10. Laiškai, atvirutės, paštas Indrei Tijūnėlei/ Donatui T., Saulutei 2000-2003 m.;
11. Laiškai, atvirutės, paštas Indrei Tijūnėlei/ Donatui T., Saulutei 2004 m.;
12. Laiškai, atvirutės, paštas Indrei Tijūnėlei/ Donatui T., Saulutei 2005-2007 m.;
13. Laiškai, atvirutės, paštas Indrei Tijūnėlei/ Donatui T., Saulutei 2008-2012 m.;
14. Laiškai, atvirutės, paštas Indrei Tijūnėlei/ Donatui T., Saulutei – nežinomų metų ir gražintas paštas;
15. 2001-2006 m. įvairūs aukų dokumentai, daugiausia rankraščiai.