LITHUANIAN MERCY LIFT

Lithuanian Mercy Lift
Reg. Nr. 14552

Dėžė 1
1. Agendas 9/1992-9/1994: protokolai/ naujienos paskelbtos susirinkimuose – konteinerių, finansų, įrangos, LAPAS, DFL, biuleteniai, kelionės ir t.t.;
2. JAV Lietuvių bendruomenės veikla (1985-1995 m.): kvietimai/ rezervacijos – fundraiser 1996, Benefit 1999, celebration 2000, Benefit Health Odyssey 2001, Morton Arboretum 2005 finansai, Silent Auction; Benefit Committee „Thank you“ 2000; E. Butėnas – fotografo kvitas; p. Bindokienei faksas nuo Lendraičių 2001; biuletenis2000; iškarpų kopijos – Draugas 8/30/2000; finansai (expense – income – profit, 201 fundraiser), profit statment LML Medieval Ball 2000 ir susijusi korespondencija, aprašymas; kviestų žmonių sąrašai 2000 ir 2001 m.;
3. Reagent Program 7/1996-6/1998: 24 ligoninių Lietuvoje sąrašas su dolerių kiekiais, korespondencija su LML ir ligoninėmis (laiškai, faksai); įvairūs proforma – invoices;
4. Reagent program 7/1998-2001 pab.sąrašas ligoninių Lietuvoje paaugęs iki 66; korespondencija tarp LML ir Lietuvos laiškais, faksais, el-paštu;
5. 2001 LML 10th Anniversary Fundraiser – customized LML stickers/ LML etiketės – 8 lapai;
6. Agendas 2001-2006.01: protokolai/ naujienos paskelbtos susirinkimuose – konteinerių, finansų, įrangos, projektai, biuleteniai, kelionės ir t.t.;
7. Korespondecnija 1/2001 – 12/2001: Viktoras Meizis, Sveikatos apsaugos ministerija, Lithuania; Christian Relief Services, Jenifer Patterson, Lendraitis; Lietuvos ligoninių direktoriai; Salvatorian Mission Warehouse, WI;
8. Korespondencija 1/2002-05/2005: Viktoras Meizis, Sveikatos apsaugos ministerija, Lithuania; Christian Relief Services, Jenifer Patterson, Lendraitis ir kt.;
9. Reagents 2002-2005: labdaros siuntos ligoninėms Lietuvoje – ligoninių sąrašas su dolerių sumomis; prašymai, patvirtinimai, reagentų sąrašai, sąskaitos apmokėjimui, padėkos, koresp.;
10. Reagents – Instrumentation Labs, 2006-2007; LML 2006-2008 expenditures (floppy disc);
11. TB Project, 1998-2000 m.: faksai, laiškai; Antanas Liutkus, Viligailė Lendraitis, CHMP, Pierre Minonzio/ Pharmaciens Sans Frontieres Drome Ardeche, Darius Daukša, prof. D. Gaidamonienė, dr. D. Šlapkauskaitė; susijusios sąskaitos; „Vaikų tuberkuliozė Lietuvoje;
12. Iškarpos: temos – opera, lietuvių bendruomenė, Vasario 16, II Kultūros kongreso programa (1962). PLA; Enciklopedijos istorinio darbo užbaigtuvės; Keletas pastraipų apie Danos libretistą Stasį Santvarą, Užrašai iš bendruomenės Seimo ir kt. straipsniai; laikraščiai, metai – Dirva, Draugas, Darbininkas; 1934-1981 laikotarpis.