LITHUANIAN TV

LITHUANIAN TV (A. ŠLUTO)
A. Šlutas, J. Talandis
Reg. Nr. 14482
1971-1979 m. laikotarpis
1. Lithuanian TV society, TV programos „Lietuviai televizijoje“ reorganizavimo dokumentai.
2. Susirašinėjimas dėl finansinės organizacijos „Lithuanian TV society“ būklės.
3. Iškarpos iš spaudos apie laidos įkūrimą ir Lithuanian TV..
4. Laiškas skirtas klausytojams žiurovams , prašant paramos TV laidai. Mašinraštis.
5. Lithanian TV draugijos įstatų projektas.
6. Protokolas.
7. 5 metų pokylio programa.