PANEVĖŽIEČIŲ KLUBO ARCHYVAS

PANEVĖŽIEČIŲ KLUBO ARCHYVAS

REG. NR. 14130
1 dėžė

1. Panevėžiečių klubo narių sąrašas. 1984 08 05 – 1988.
2. Panevėžiečių klubo bendras susirašinėjimas 1975-1979 m.
3. Panevėžiečių klubo raštų byla 1972-1975 m.
4. Panevėžiečių klubo narių pareiškimai 1975-1978 m.
5. Panevėžiečių klubo narystės LF 1975-1978 m. dokumentai.
6. Panevėžiečių klubo garbės narių, mirusiųjų, naujų narių sąrašai.
7. Panevėžiečių klubo raštų byla 1971-1973 m.
8. Panevėžiečių klubo Kasos pajamų dokumentai 1965-1968 m.
9. Panevėžiečių klubo Pajamų-išlaidų dokumentai 1975-1978 m.
10. Panevėžiečių klubo išlaidų pateisinamieji dokumentai 1980-1981 m.
11. Panevėžiečių klubo išlaidų pateisinamieji dokumentai 1979-1980 m.
12. Panevėžiečių klubo išlaidų pateisinamieji dokumentai 1983-1984 m.
13. Panevėžiečių klubo nario mokesčio apskaitos knyga 1988-2005 m.
14. Narių sąrašas 1975-1979 m. (kasiniko knyga)
15. Kasos išlaidų dokumentai 1965-1973 m.
16. Panevėžiečių klubo išlaidų-pajamų dok., susirašinėjimas 1955-1964 m.
17. Klubo pirmininko gaunamų-siunčiamų raštų knyga 1984 m.
18. Kasos pateisinamieji dokumentai 1973-1974 m.
19. Kasos pateisinamieji dokumentai 1982-1983 m.
20. Kasos knyga 1958-1981 m.
21. Panevėžiečių klubo protokolai 1960-1971 m.
22. Panevėžiečių klubo protokolai 1971-1975 m.
23. Panevėžiečių klubo protokolai 1975-1980 m.
24. Nario mokesčio sąrašai 1969-1975
25. Kasos pateisinamųjų dok. Knyga 1981 10 – 1982 m.
26. Narių kartoteka (2 dėžutės)
27. J. Masilionis. Panevėžiečių klubas 1981 m. (2 vnt.)
28. Panevėžiečių klubos banko knygelės.
29. Iškarpos apie Panevėžiečių klubo veiklą.
30. Finansiniai dokumentai 1987-1992 m.
31. Finansiniai dokumentai 1997-1999
32. Paskiri finansiniai dokumentai. Įvairūs metai.

2 dėžė

33. Panevėžiečių klubo protokolai nuo 1989 m.
34. Paskiri finansiniai dokumentai. Įvairūs metai
35. Panevėžiečių klubo informacinis biuletenis 1979-2002 m.
36. Korespondencija
37. Raštas, kad PK yra 1979 m. Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso rėmėjas.
38. Panevėžiečių klubo firminiai blankai ir nuotraukos (3 vnt.)