PLB LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA

PLB LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS FONDAS

Reg. Nr. 13951

1 dėžė

1. V Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas 1983 m. Programa, narių sąrašai, aplinkraščiai. Psl. 1-147. Aplankas
2. V Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas 1983 m. Dienotvarkė, informacija – žinialapiai. Psl. 1-105. Aplankas
3. V PLKJ Kanados ruošos komitetas. 1983. Psl. 1-23. Aplankas
4. V. Abariūtės kelionė į Europą – pranešimas, kongreso talkininkai, medžiagos pristatymas įvairiems kraštams. Psl. 1-62. Aplankas
5. V PLJK JAV LB valdybos/tarybos reikalų raštai, laiškai. Psl. 1-19. Aplankas
6. PLJ Sąjunga – Kolumbija 1981 m. Psl. 1-9. Aplankas
7. V PLJK Stovykla – techninė ruoša, fiannsinė apskaita. Psl. 1-12. Aplankas
8. V PLJK – Anglija. Psl. 1-32. Apvalkalas
9. II PLJK apyskaita ir kontrolės komiteto aktas. Psl. 1-14. Segtuvas.
10. PLJS laiškai, žiniaraščiai 1980-1984. Psl. 1-68. Segtuvas.
11. PLB JS Belgija 1982 m. Psl. 1. Aplankas
12. II PJK – apie kontrolės formas, taisykles irk t. – informacija. 1972 m. Psl. 1-
10. Segtuvas.
13. PLBJS – Brazilija 1982-1983. Psl. 1-21. Aplankas
14. PLB JS Italija 1983. Psl. 1-10. Aplankas
15. PLB LJS Prancūzija. 1983. Psl. 1-9. Aplankas
16. PLB LJS demonstracijų ruoša 1982. Psl. 1-19. Aplankas
17. V PLJK 1983 m. akademinės programos projektas ir atsiliepimai 1981. Psl. 1-47. APlankas
18. II PJS kongresas – pasiruošimas, 1966 – Jaunimo metai. 1965 m. įvairūs raštai. 1976 m. raštai. Psl. 1-160. Segtuvas.
19. PJ kongresas 1966 m. susirašinėjimas: PLB Lietuvių jaunimo sąjungos centras su įvairių šalių valdybomis. Psl. 1-348. Segtuvas.
20. PLB JS Australija 1982-1983. Psl. 1-20. Vokas
21. PLB LJS dokumentacija 1982-1983. Psl. 1-51. Aplankas
22. PLB LJS kongreso atidarymo dokumentacija 1982m. Psl. 1-76. Aplankas.
23. PLB LJS Pietų Amerika: iškarpos iš spaudos, pasiruošimas LJS kongresui 1982 m. Psl. 1-28. Aplankas
24. PLB LJS Pabaltijo jaunimo organizacijos ir kito Rytų Europos organizacijos. Psl. 1-6. Aplankas
25. PLB LJS – Venesuela, iškarpos iš spaudos. Psl. 1, Aplankas
26. PLB LJS Urugvajus. 1983. Psl. 1-7, Aplankas
27. PLB LJS Švedija 1982, laiškai. Psl. 1-2, aplankas
28. PLB LJS Škotija – iškarpos iš spaudos. Aplankas
29. PLB LJS Prancūzija, 1982-1983. Psl. 1-22. Aplankas
30. PLJK atstovai 1983 (Sąrašai). Psl. 1-24. Vokas
31. PLJ Kongreso (II) informacija, straipsniai, idėjos 1982-1983. Psl. 1-109. Aplanaks
32. PLJ Kongresas – Kanda, 1982-1983. Psl. 1-43. Aplankas
33. PLB LJS Argentina 1983. Psl. 1-10. Aplankas
34. PLB LJS V kongresas 1983. Akademinė PLM komisija. Psl. 1-175. Aplankas
35. PLB LJS Centrinės Švietimo tarybos byla, piniginiai dokumetnai, raštai 1959 m. Psl. 1-24. Segtuvas
36. V PLJK Akad. P irM kongreso vadovas. Psl. 1-97. Aplankas
37. PLB LJS Vokietija, 1982-1983. Psl. 1-23. Aplankas
38. PLB LJS JAV 1982-1983. Psl. 1-62. APlankas
39. JAV LJS aplinkraščiai 1979-1982. Psl. 1-75. Segtuvas.
40. VIII JAV LB krašto valdybos įvairūs raštai LJ Sąjungai. 1976-1979. Aplankas.
41. Finansinė sąmata NR. 4, 1983. 1983 m. protokolai. Psl. 1-138. APlankas
42. V PLB Jaunimo kongresas – Pensilvania, JAV. Psl. 1-2. Aplankas
43. JAV Generalinio konsulato (VAšingtone) raštai kraštams dėl vizų atvykimui į V PLJK 1983. Psl. 1-73. VOkas
44. Lietuvių narių kartoteka (Įvairūs kraštai) ir jų apdrauda. 10 vokų.

2 dėžė

1. JAV Lietuvių jaunimo sąjungos narių sąrašai. Psl. 1-35.
2. V PLJK Violetos Abariūtės įvairūs raštai. Psl. 1-28. Aplankas
3. V PAsaulio lietuvių jaunimo kongresas 1982-1983 – įvairūs raštai. Psl. 1-123. APlankas
4. V PLJK laiškai, korespondencija 1982-1983. Psl. 1-41. Aplankas
5. V PLJK registracija (Vokietija) 1983. Psl. 1-4. Aplankas
6. V PLJK reguliaminas – IV PLJK 1983. Psl. 1-16. APlankas
7. V PLJK Studentų dienos komisija ir prezidiumas 1982-1983. Psl. 1-2. Aplankas
8. V PLJK stebėtojai 1978 ,. Spl. 1-3. Aplankas
9. V PLJK spauda – kongreso infocentras 1981-1983. Psl. 1-52. Aplankas
10. V PLJK studijinė anketa. Psl. 1-22. Aplankas
11. V PLJK turistinės kelionės 1982. Psl. 1-11. Aplankas
12. V PLJK uždarymas Montreal 1983. Psl. 1-30. APlankas
13. V PLJK vyčiai – spauda 1982-1983. APlankas
14. V PLJK V. Abariūtės pranešimai, straipsniai. Psl. 1-20. Aplankas
15. V PLJK komiteto reikalai 1982. Psl. 1-5. Aplankas
16. V PLJK ;aiškų nuorašai 1983. Psl. 1-40. Aplankas
17. V kongreso Logo 1983. Psl. 1-25. Aplankas
18. V PLJK “Suvenyrai” – klausimai, raštai 1983. P. 1-10. Aplankas
19. V PLJKStudijų dienų techniniai reikalai 1983. Psl. 1-44. Aplankas
20. V PLJKStudijų dienų stebėtojai 1983. Psl. 1-3. Aplankas
21. V PLJK registracijos anketa 1982. Psl. 1-69. Aplankas
22. Sąrašai 1987. Atstovai. Psl. 1-94. Aplankas
23. PLD leidinys, PLJK – Pasaulio Jaunimo Dienos 1982-1983. Psl. 1-92. Aplankas
24. V PLJK pagalbininkai 1982. Psl. 1. VOkas
25. V PLJK PLB reikalai 1983. Psl. 1-2, Aplankas
26. V PLJK Otava 1983. Psl. 1-2. Aplankas
27. PLJS reikalai 1983m. Psl. 1-34. Aplankas
28. PAsaulio lietuvių dienos 1983. Protokolai, darbotvarkės. Psl. 1-122. Aplankas
29. PLD bendri reikalai. Psl. 1-33. Aplankas
30. V PLJK ruošos komiteto protokolai. Psl. 1-31. Aplankas
31. V PLJK išlaidos 1983-1983. SPl. 1-91. APlankas
32. V PLJK finansai 1982. Psl. 1-129. Aplankas
33. II PLD finansų komitetas 1983. Psl. 1-26. Aplankas
34. II PLD PLB seimas 1983. Psl. 1-15. APlankas
35. II PLD sąmatos 1982. Psl. 1-19. Aplankas
36. Pasiruošimas 1983 m. stovyklai. Psl. 1-125. Aplankas
37. V PLJK PR reikalai 1982-1983. Psl. 1-10. Aplankas
38. V PLJK PLJS savaitgalis Dainavoje 1982. Psl. 1-63. Aplankas
39. V PLJK V. Rakauskaitės koncertas. Psl. 1-23. Aplanaks
40. PLJS žiniaraščia, studijinė anketa, sąrašai, šalių atstovų sąrašai V kongresui. Psl. 1-34. Aplankas
41. PLJS Kanados, Didžiosios Britanijos JS CV raštai 1983. Psl. 1-31. APlankas
42. Jaunimo sąjungos narių – dalyvių žinios apie apdraudą nelaimės atveju V kongrese. 4 vokai
43. Pasauli oLietuvių Jaunimo II KOngresas 1976-1976 Argentinoje – Urugvajuje – Brazilijoje .A. Šeštoko nuotraukų spaudoje iškarpos, prigrama.
Segtuvas.
44. Nuotraukos iš PLJS III kongreso 1975-1976. 5 vokai