ŠALFASS

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO SPORTO SĄJUNGOS (ŠALFASS) FONDAS

Reg. Nr. 14226

Dėl aprašo kreiptis į LTSC