ŠALFASS

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO SPORTO SĄJUNGOS (ŠALFASS) FONDAS

Reg. Nr. 14226

Dėl aprašo kreiptis į LTSC

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.