Skautų archyvas
Reg. Nr. 14449

1.Filisterių skautų sąjungos narių sąrašai, aplankas nr. 1
2. LSS skautų brolijos nuostatai, apl. Nr.2
3. LSS stovyklų laikraštukai ir aplinkraščiai, 1967-1991) apl. Nr. 3
4. Dainorėliai Akademinio skautų sąjungos 1987, 1998 m. 4 vnt.
5. CD foto – skautų stovykla Rake 2007 m. liepos 22-rupjūčio 4 d. 2 vnt.
6. Atvirukai 20 vnt.
7. Pašto ženklai, ženkliukai ir emblemos 1 vokas
8. Antano Paužuolio skauto – bebro užrašai 1 sąsiuvinys
9. Aušros vartų tunto 1986-1987 m. veiklos nuotraukos ir iškarpos iš spaudos, 1 aplankas
10. Nuotraukų albumas Tautinė stovykla 1938 m.
11. Informacinis leidinys “Lietuviškosios skautybes fondas” 1979-1983 m.m. 5 sąsiuviniai
12. Susirašinėjimas, aplinkraščiai įv. Metai, 1 aplankas, gauta iš Roberto Vito
13. LSS “Nerijos tunto “Minijos” laivo įsakymų knyga 1971-1982 m. (2 vnt.)