ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINIŲ SKLYPŲ SAVININKŲ DRAUGIJA

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINIŲ SKLYPŲ SAVININKŲ
DRAUGIJOS ARCHYVAS

1. Metinių mokesčių formos 1977-1996 m.
2. I Šv. Kazimiero lietuvių kapinių sklypų savininkų draugijos veiklos liudijimai 1967 – 1971 m. – nuotraukos, kapinių konstitucijos kopija; susirašinėjimas.
3. II Šv. Kazimiero lietuvių kapinių sklypų savininkų draugijos veiklos liudijimai 1967 – 1971 m. – nuotraukos, inkorporavimo dokumentas (orig.); susirašinėjimas ir apyskaitos, planai 1971-1994 m.
4. Nario mokesčio knyga 1968-1987
5. Pajamų knyga 1981-2000. Nario mokesčio kvitai, banko sąskaitos, kontrolės komisijos aktai.
6. Pajamų knyga 1977-1981
7. Išlaidų kknyga 1977-1981
8. Išlaidų knyga 1975-1977
9. Išlaidų knyga 1981-2000.
10. Šv. Kazimiero lietuvių kapinių sklypų savininkų draugijos susirinkimų protokolai 1968-1983
11. Šv. Kazimiero lietuvių kapinių sklypų savininkų draugijos oficialus blankas
12. Šv. Kazimiero kapinių leidinėliai, lankstinukai, instrukcijos, ir pan.
13. Šv. Kazimiero kapinių nuotraukos.