ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINIŲ SKLYPŲ SAVININKŲ DRAUGIJA

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ KAPINIŲ SKLYPŲ SAVININKŲ
DRAUGIJOS ARCHYVAS

1. Metinių mokesčių formos 1977-1996 m.
2. I Šv. Kazimiero lietuvių kapinių sklypų savininkų draugijos veiklos liudijimai 1967 – 1971 m. – nuotraukos, kapinių konstitucijos kopija; susirašinėjimas.
3. II Šv. Kazimiero lietuvių kapinių sklypų savininkų draugijos veiklos liudijimai 1967 – 1971 m. – nuotraukos, inkorporavimo dokumentas (orig.); susirašinėjimas ir apyskaitos, planai 1971-1994 m.
4. Nario mokesčio knyga 1968-1987
5. Pajamų knyga 1981-2000. Nario mokesčio kvitai, banko sąskaitos, kontrolės komisijos aktai.
6. Pajamų knyga 1977-1981
7. Išlaidų kknyga 1977-1981
8. Išlaidų knyga 1975-1977
9. Išlaidų knyga 1981-2000.
10. Šv. Kazimiero lietuvių kapinių sklypų savininkų draugijos susirinkimų protokolai 1968-1983
11. Šv. Kazimiero lietuvių kapinių sklypų savininkų draugijos oficialus blankas
12. Šv. Kazimiero kapinių leidinėliai, lankstinukai, instrukcijos, ir pan.
13. Šv. Kazimiero kapinių nuotraukos.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.