TEATRAS ,,ATŽALYNAS”

“ATŽALYNO” ARCHYVAS
ANTANO MINELGOS
Reg.Nr. 14221

1. Koncerto-vaidinimo pamfletai. (rankr.) autorius nenurodytas. 8 psl. Apie DP stovyklų gyvenimą.
2. 30 METŲ. L. S. S. III tautinės stovyklos laikraštis, leistas nuo 1948 VIII 03. Redagavo red. komisija. Faktiškas redaktorius B. Kviklys. Isar Horn, Vokietija. 1948 Nr. 1 – 10.
3. Spektaklio scenarijus. V. Adomėno 3 v. komedija “Svetimos plunksnos”; mašinr. Su rankraštinėmis pastabomis.
4. Spektaklio scenarijus. K.Binkio “Generalinė repeticija”; mašinr.
5. Spektaklio scenarijus. Clifford Odets 3 v. pjesė “Rakieta į Mėnulį”; mašinr. Su rankraštinėmis pastabomis.
6. Atžalyno spektaklių plakatai, programos, kvietimai
7. Spektaklio scenarijus. Moljeras “Tariamas ligonis”; mašinr.
8. Spektaklio scenarijus. K. Binkio veikalo “Atžalynas” Jasiaus rolė.
9. Vokietijos DP leidiniai, kur paminėtas “Atžalynas”
10. K .Stanislavskis “Aktoriaus saviruoša”. 1948 12 19 Kassel, Vokietija. (Antano Minelgos egz.)
11. Nuotraukų albumas “Iš “Atžalyno” gyvenimo ir “Atžalynas” gastrolėse.
12. Nuotraukų albumas. Nuotraukos iš spektaklių “Atžalynas” 1946 01 29, “Sekminių vainikas” ir “Turandot”; taip pat kolektyvo nuotraukos.
13. Nuotraukų albumas. Nuotraukos iš spektaklių “Žvejai”, “Šeštame aukšte” (1947 08 16) ir “Generalinė repeticija” (1948 02 01); taip pat kolektyvo
nuotraukos.