UNION PIER LIETUVIŲ DRAUGIJA

Union Pier lietuvių draugija
Reg. Nr. 14445

1 dėžė

1) Union Pier lietuvių draugijos valdybos posėdžių protokolų knyga nr. 1, 1968. IX.8 – 1980.IX.15.; rankraštis;
2) Union Pier lietuvių draugijos valdybos posėdžių protokolų knyga nr. 2, 1980. IX.10 – 1988.II.26; rankraštis;
3) Union Pier lietuvių draugijos valdybos posėdžių protokolų knyga nr. 3, 1988. V.1 – 2001.VI.26; rankraštis;
4) Iškarpų ir nuotraukų albumas: 1983-1987 m. Union Pier draugijos prisiminimai;
5) Iškarpų ir nuotraukų albumas: Union Pier lietuvių draugija 1988-1991 m., sudarė E. Vengianskas;
6) Nuotraukų albumas: Union Pier lietuvių padagėje nuotraukose nr. 2, 1993-1995 m., sudarė Ed. Vengianskas;

2 dėžė
1) Albumas: Union Pier lietuvių draugija: Metinių narių susirinkimo protokolai 1984-2009 m.; rankraštis, mašinraštis ir printeriu išspausdinti tekstai; laikraščių iškarpos;
2) Albumas: Union Pier lietuvių draugija, 1996-2008 m.; nuotraukos, laiškai (rankraščiai), skelbimai, laikraščių straipsnio iškarpos.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras yra visuomeninė, 501(c)(3) pelno nesiekianti korporacija.