ALBERTAS KERELIS

ALBERTO KERELIO FONDAS
REG. NR. 14606
1 DĖŽĖ
1. Kauno mokslo ir technologinio parko ,,Murava“ kūrimo dokumentacija:
statutas, brėžiniai, finansiniai dokumentai, korespondencija.
2. Šiaulių oro pramonės parko kūrimo dokumentacija: brėžiniai, finansiniai
dokumentai, korespondencija.
3. Kūrybinių dirbtuvių Kalinausko ir Pylimo gatvėse Vilniuje statybos
dokumentacija: brėžiniai, finansiniai dokumentai, korespondencija, nuotraukos.
4. Amerikos lietuvių kultūros namų būstinės statybos dokumentacija:
brėžiniai, finansiniai dokumentai, korespondencija.
5. GT INTERNATIONAL filialo Vilniuje, Gedimino 37, Traukinių terminalo,
Lietuvos valstybės laikrodžio, Jaunimo centro priestato projektai.
6. Medininkų pilies atstatymo dokumentacija: brėžiniai, tyrimų ataskaita,
projektas, finansiniai dokumentai, iškarpos iš spaudos, Pilies atstatymo fondo
korespondencija. Informacija apie Alfonsą Jocį, jo straipsniai. Masiokų fondo
dokumentai: laiškai, nuotraukų kopijos.
7. ,,Facilities Design, LTD.“, ,,Vėtrų ainiai“, ,,AJK“ dokumentacija: steigimo
dokumentai, įstatai, korespondencija.
8. Pasaulio/Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungų (ALIAS ir PLIAS)
dokumentacija: protokolai, sąrašai, pranešimai, korespondencija.
9. Industrinės paramos sąjungos JAV dokumentacija: protokolai, sąrašai,
pranešimai, korespondencija.
2 DĖŽĖ
Amber Shires (Misijos) Lemonte statybų dokumentacija: brėžiniai, finansiniai
dokumentai, korespondencija, nuotraukos.
3 DĖŽĖ
1. Tėvynės sąjungos-Lietuvos konservatorių rėmėjų Chicagos skyriaus
dokumentacija: įstatai, protokolai, narių sąrašai, korespondencija.
2. Tėvynės sąjungos-Lietuvos konservatorių rėmėjų Chicagos skyriaus 1996
m. dokumentacija: protokolai, narių sąrašai, korespondencija.
3. Informacija apie TS-LK: partijos programos, suvažiavimų medžiaga,
korespondencija.
4. JAV lietuviai už prof. Vytautą Landsbergį: korespondencija, iškarpos iš
laikraščių, apsilankymų Čikagoje ir Washingtone dokumentacija, rėmėjų sąrašai.
5. Informacija apie Andriaus Kubiliaus apsilankymą JAV 2001 m.:
pranešimai, iškarpos iš laikraščių.
6. Mokslo ir kūrybos simpoziumų dokumentacija: programos, iškarpos iš
laikraščių.
4 DĖŽĖ
1. Alberto Kerelio korespondencija, straipsniai.
2. Alberto Kerelio korespondencija, straipsniai, užrašų knygos (3).
3. Nuotraukos: įv. vietovių ir pastatų Lietuvoje bei JAV, asmeninės, Dariui ir
Girėnui paminklo atnaujinimas 1983 m., Sen. Durbin ir Kubilius, šiam lankantis
Čikagoje, Tėvynės sąjungos valdybos posėdis Vilniuje.
4. Nuotraukos: Pasaulio/Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungų
(ALIAS ir PLIAS) narių ir renginių.
5. Nuotraukos: mokslo ir kūrybos simpoziumų.