ALDONA VALIS-LABOKAS

DR. ALDONA VALIS-LABOKAS

1. IX Pasaulio lietuvių bendruomenės seimo 1997 07 01-07, Vilniuje,
informacinis paketas – dienotvarkės, kreipimaisi, ir pan.
2. Nuotraukų albumas: labdaringa veikla Lietuvoje.
3. US-Baltic Foundation: korespondencija, ataskaitos, spauda.
4. Asmeninė korespondencija
5. Korespondencija- įvairių organizacijų laiškai, prašymai.
6. pastangos dėl laisvos Lietuvos: 1991-2000 m.: kreipimaisi į JAV kongresą,
atsišaukimai ir pan.
7. Lietuvių respublikonų veikla: reklaminės kampanijos, lietuvių respublikonų
federacijos įstatų juodraštis, žiniaraščiai; 1976-1991 m.
8. Veikla BALFe: valdybos posėdžių darbotvarkės, protokolai, finansinės
ataskaitos, 1990-2006
9. ALT žiniaraščiai 1977-1980
10. LR seimo kanceliarijos žiniaraščiai 1999-2000
11. spaudos iškarpų albumas (lietuviška veikla)
12. Nuotraukų albumas: labdaringa veikla Lietuvoje; Mykolo Stepono
Naujokaičio laidotuvių nuotraukos.
13. Lietuviški suvenyrai, lipinukai, ženkleliai, medaliai,ir pan. Interviu su Pat
Evans 1998 (US Baltic Foundation)
14. Įvairių renginių programos ir lankstinukai.
15. Juozas Labokas. “Tegul atmintį laikas išsaugo” – knyga, 1999 m.;
Prisimenant kalbininką Juozą Laboką – Zigmo Zinkevičiaus kalba; Mindaugas
labikas “Apie tremtį” – kompiuteriu rinktas tekstas 63 psl.; kalbininko Juozo Laboko
bibliografija. ; “Vietoje paminklo. Juozui Labokui” – leidinys