D. MAŽEIKA

MAŽEIKOS AUDIO IR VIDEO JUOSTELĖS
Reg Nr. 13062

VIDEO JUOSTELĖS

1. Restructing monument in the occupied Baltic States of Lithuania, Latvia,
Estonia. Summer and Fall 1988
2. Ansamblis „Kanklės” (1) 1994
3. Ansamblis „Kanklės” (2) 1994 oct. 8 Roch, NY
4. Lietuvos dainų šventė (III) 1990 liepa
5. Excerpt from Lithuania TV (Pt. I) 1988 – 89
6. Lithuania Jan 1991 – Vilnius; Julay 31 1991 – Medininkai
7. News of Lithuania i/13-1/25/91
8. News of Lithuania May 12-Aug 22 1991
9. News of Lithuania 5/29/90-12/23/90
10. „Armonika” Rochester NY 24/oct/93
11. Lietuvos dainų šventė 1990 liepa (I)
12. Lietuvos dainų šventė 1990 liepa (II)
13. „Armonika” 1993 24 oct/ Rochester, NY
14. News of Lithuania 8/23/-9/2/91
15. Baltic Requiem
16. News of Lithuania 12/25/90-1/13/91
17. Excerpts from Lithuanian TV (Pt. II) 1988-89
18. Excerpts from Lithuanian TV (Pt I) 1988-89
19. News of Lithuania 1/26/91-5/12/91
20. News of Lithuania 9/4/91-8/6/92
21. News of Lithuania 16/May-30 June 1990
22. Lithuania jan 1991 – Vilnius; July 31 1991-Medininkai
23. Išeivijos lietuvių tautinių šokių šventė July 5 1992
24. World University Games Buffalo 4-18 July 1993
25. Excepts from Lithuanian TV (Patr II) 1988-89
26. The Defection of Simas Kudirka
27. Legasy of Hope
28. Legasy of Hope
29. Ansamblis „Kankl_s”
30. 50th Anniversary – June 2-3 1984 Anthony and Sue Mazeika (Edited)
31. Excerpt from Lithuanian TV (Pert II) 1988-89
32. Excerpts from Lithuanian TV (Pt I) 1988-89
33. The Definition of Simas Kudirka
34. Ansamblis „Kanklės” Roch. NY oct. 8 1994
35. Ansamblis „Kanklės” Roch. NY oct 8 1994
************************************************
Audio kasetės

Voice of America 8 July 1993 — 6 vnt.
Armonika Roch, NY 24 Oct 1993 — 2 vnt.
Laiškas, Balius, ir t.t. —-5 vnt.