E. ir E. TURAUSKAI

ELENOS IR EDUARDO TURAUSKŲ ALBUMAI 3 VNT.

REG. NR. 13311

E. Turauskas. Atsiminimai 1956 08 28 (mašinr.)