EGLĖ VILUTIENĖ

Eglės Eugenijos Jakubauskaitės Vilutienės archyvas
Reg. Nr. 14000

1. Biografija, sūnaus Andriaus ir Jono Vilučio laiškas Petrui Petručiui 2001 m.
Iškarpos, spektaklių programos, viena jų – su Stasio Santvaro autografu. Iškarpos
iš laikraščių, atvirukai. E. Vilutienės skautės susimąstymo lapas 1976 m.
2. Du albumai iš Hanau, teatras ,,Atžalyno“, spektakliai ,,Sekminių vainikas“, ,,
Atžalynas“ , ,,Žvejai“ ir kt.
3. Nuotraukos. Hanau ,,Atžalynas“. E. Vilutienė, Stasys Gasiūnas, Jonas
Kelečius, Stasys Petkus, Kazys Veselka ir kt. Hanau tautinių šokių šokėjos.
4. Nuotraukos. E. Vilutienės vaidmenys, repeticijos. „Aukso žąsis“ Čikagoje.
Rež. Pilka ,,Turandot“ Čikagoje. Spektaklis pagal A. Landsbergio veikalą apie Šv.
Kazimierą ,,Vėjas gluosniuse“. Rašytojas A. Landsbergis, aktorius Algis Dikinis,
dailininkas Adolfas Valeška. Jonas Kelečius.
5. E. Vilutienė. K. Ostrausko ,,Pypkė“ Čikagoje. A. Kezio nuotr.
6. Įvairios nuotraukos: Tautinės sąjungos suvažiavimas Čikagoje. Bažnyčioje
(T. J. koplyčioje) Čikagoje. NR. 1. Čikagos LTV laidos atlikėjai Nr. 8. Balius
tautininkų salėje Čikagoje. Nr. 3. Tautininkų balius Čikagoje. Sąjūdis Vingio parke
Vilniuje (Petro V. dovana). Prezidentas R. Reagan: ,,I love Lithuanians“. Švėkšnos
gimnazijos paminėjimas. Kauno dramos teatro aktorius Petras Venclovas.