FELIKSAS STUNGEVIČIUS

Felikso Stungevičiaus archyvas
Reg. Nr. 14635

1 dėžė
1. Felikso Stungevičiaus dokumentai: pažymėjimai, biografija,
padėkos, medicininės pažymos. ,,The British School“ leidinys ,,The Young
Idea“ 1936-12, nr. 1. Redaktorius – F. Stungevičius.
2. Felikso Stungevičiaus dokumentai: užrašų knygelės, vizitinės
kortelės
3. Felikso ir Sofijos Stungevičių finansiniai dokumentai: sąskaitos,
banko knygelė ir kt.
4. F. Stungevičiaus pusbrolio Kosto Andriaus Karužos, Eleonoros
Vandos Karužienės (žmona) ir Konstantino Karužos (sūnaus) migracijos iš
Vokietijos į JAV dokumentai, laiškai 1947-1951 m.
5. Urugvajaus lietuviai: organizacijų sąrašas, pranešimai apie
renginius, programos, kvietimai į juos, ,,Argentinos lietuvių balso“
administracijos laiškai, iškarpos iš laikraščių (gen. Teodoro Daukanto
apsilankymas Urugvajuje) 1941-1944 m.
6. Įvairūs diplomatiniai dokumentai: pranešimai, diplomatinė
korespondencija 1934-1957 m.
7. Sofijos, Ignacijaus ir Felikso Stungevičių susirašinėjimas (ispanų k. )
1946-1957 m.
8. Kvietimai į įvairius renginius. 1947-1989 m.

2 dėžė
Korespondencija
1. Ignacijaus Stungevičiaus korespondencija (Jonas Aukštuolis,
Bartnikaitis, A. Vilčinskas ir kt., susiję su diplomatine veikla) 1936-1943 m.
2. Ignacijaus Stungevičiaus korespondencija (susijusi su diplomatine
veikla) 1944-1948 m.
3. Sofijos Stungevičienės korepondencija: laiškai (lenkų, ispanų, anglų
k.) 1946-1974 m.
4. Sofijos Stungevičienės korepondencija (lenkų, ispanų, anglų k.):
atvirukai, atvirlaiškiai 1946-1974 m.
5. Felikso Stungevičiaus korepondencija: laiškai (lenkų, anglų k).
Lietuvių k.: Gediminas Galva, Laimute Anne Grauzinis, kun. B.
Krištanavičius, Šyla Mepinaitė (Sheila Mappin) 1937-1993 m.
Susirašinėjimas su vaikais: Mark Stungevičius (Stanton), Alexis Stanton
(Stungevičius) 1990-1998 m.
6. Felikso Stungevičiaus korepondencija: atvirukai, atvirlaiškiai (lenkų,
anglų).
7. Eugene ir E. Jankowsky laiškai Sofijai ir Feliksui Stungevičiams
1966-1973 m.
8. Sofijos, Ignacijaus ir Felikso Stungevičių susirašinėjimas (ispanų k. )
1941-1944 m.
Felikso laiškeliai tėvams (lenkų, rusų, ispanų k.) 1935-1939 m.
9. Sofijos, Ignacijaus ir Felikso Stungevičių susirašinėjimas (ispanų k. )
1945 m.

3 dėžė
Nuotraukos
Įvairių renginių (Urugvajaus konsulato ir kt.) nuotraukos. Gen. Teodoro
Daukanto nuotr. su autografu 1932 m.
Asmeninės, šeimyninės nuotraukos. F. Stungevičiaus šaržas (New Yorko
UN vertėjo darbas 1965-08-01)
Ignacio Stungevičiaus laidotuvių nuotraukos, užuojautos
Iškarpos iš spaudos (anglų ir ispanų k.) apie Urugvajaus politinį gyvenimą
1955 m. ir apie Urugvajaus lietuvių veiklą.
F. Stungevičiui The United States Junior Chamber of Commerce
apdovanojimai 1946 ir 1947 m. 2 vnt.

4 dėžė
Pašto ženklai:
1. JAV. 1941-1952 m.
2. Pietų Amerika. 1948-1954 m.
3. Europa
4. Pietų Amerika
5. Pašto ženklų sąrašai