Gen. Vincas Grigaliūnas-Glovackis

Gen. Vincas Grigaliūnas-Glovackis

Reg. Nr. 14545

Dėžė 1
1. Pasai ir dokumentai, nuotraukos, kt.: pasai – Andrius Šidėškis, Pranas
Žičkus, Vanda Glovackienė-Ruseckaitė; asmens liudijimas – Vanda
Grigaliūnienė-Glovackienė; 2 rusų k. paso knygelės be galiojimo laiko – vienas
Antano Ruceskio dukros Vandos Ruceskaitės, kitas – neišskaitomo asmens;
Generolo Vinco Grigaliūno-Glovackio Ordinai ir apdovanojimo ženklai; VGG
knygos „Pratartis“ – A. G. Grigaliūnas-Glovackis (sūnus), 1980.07.20;
nuotraukos – V.G.-G. ir šeimos; „Už ką 2-jo pėst. Pulkao vaas, plk. Glovackis,
1919 m. kovo mėn. buvo laikinai atšauktas nuo pulko“, mašinraštis; VGG
laiškas kun. Juozapui 1960.11.18; VGG laiškas tėvui Redaktoriui 1963.12.30;
2. Korespondencija 2014-2015 su LTSC ir Grigaliūnais;
3. Du laikraščiai – Draugo „Mokslas, menas ir literatūra“, 1961.02.18 ir
1961.06.10 – VGG‘ui reikalinga medžiaga;
4. Pabiri raštai-rankraščiai iš Atsiminimų rankraštinės knygos;
5. Pabiri raštai iš Antrosios VGG rankr. knygos;
6. ATSIMINIMAI, Vincas Grigaliūnas-Glovackis – knyga, rankraštis;
7. Rankraštis, knyga, pirma dalis;
8. Rankraštis, knyga, antroji dalis;
9. Mašinr., dalis knygos, redaguota;
10. Knyga, mašinraštis, I dalis/ Part I;
11. Knyga, mašinraštis, II dalis/ „Part I second volume, Part 2“;
12. Knyga, mašinraštis, III dalis/ Volume 3.

Dėžė 2
1. Antroji knyga – susirašinėjimo straipsniai, rankraštis;
2. VGG teisininko teisės diplomas, VDU, 1930.06.24;
3. Kompaktinis diskas VGG knygos tekstai ir nuotraukos.