LIUDAS ZEIKUS

LIUDAS ZEIKUS
Rašytojas, dailiojo čiuožimo meistras Lietuvoje

Reg. Nr. 14096

1. Romano “Audra tyloje” mašinraštis. 1962 m. Aplankas.
2. Romano “Audra tyloje” mašinraštis su paredagavimais. 1960 m. Vokas
3. Romano “Audra tyloje” mašinraštis. 1960 m. Aplankas
4. Romano “Pėdos per laisvę” mašinraštis. 1955 m. Aplankas
5. Romano “Siaubas” mašinraštis su pataisymais. 1955 m. Aplankas
6. Romano “Prašau, generole” mašinraštis su pataisymais. 1953 m. Aplankas
7. Romano “Dėmėtas veidas” mašinraštis su pataisymais. 1958 m. Aplankas
8. Romano “Be tikslo” mašinraštis su pataisymais. 1958 m. Aplankas
9. trijų veiksmų pjesė “Pro laisvę į tuštumą” mašinraštis su pataisymais 2 vnt.
1952 m. Vokas
10. “Melsvoji naktis” mašinraštis. 1952 m. Vokas
11. Dviejų veiksmų pjesės “Pas seną bajorą” mašinraštis su pataisymais. 1961
m. Vokas
12. Poema “Laikas”. Rankraštis. Vokas
13. Liudo Zeikaus gyvenimo aprašymas. Vokas.
14. Loyola universiteto Chicago Lietuviškų studijų programos baigimo
pažymėjimas, išduotas Liudui Zeikui 1954 02 13 ir kun. V. Bagdanavičiaus
lydraštis. Vokas