PETRAS PETRUTIS

PETRO PETRUČIO ARCHYVAS
Reg. Nr. 14230

1 DĖŽĖ
1. Laiškai: Inos Bray, Birutės Jasiukaitienės, Jurgio Kisieliaus, Antano Klimo,
Henriko Paulausko, Jūratei Petrikaitei, Audriaus Regio, Sauliaus Šimoliūno,
Edmundo Šulaičio, Irensai Vabuolienei.
2. Įvairūs dokumentai: finansiniai dokumentai, vizitinės kortelės, P. Petručio
gyvenimo aprašymas
3. Korespondencija: žurnalistika. 1976-2010 m. Susirašinėjimas su: Laima
Apanavičienė, Julie Baibak, Danutė Bindokienė, Mindaugas Bloznelis, Marijona H.
Boyle, Ina G. Bray, Dr. Dalia Cidzikaitė, Vytis Čiubrinskas, Nida Dalmantaitė,
Antanas Dundzila, Algimantas Gečys, John A. Gibaitis, John de Jonge, prof.
Vytautas Juodkazis, Juan Ignacio Fourment Kalvelis, Libertas Klimka, Joe Kulys,
Dalė Lukienė, Ramūnas Marčiulionis, Arvydas Paltinas, Anelė Pečkaitienė, Danutė
Petrauskaitė, dr. Jūratė Petrikaitė, Regina Petrutis, Vanesa Pleshar-Bolger, Romas
Sakadolskis, Edvardas Satkevichius, Dixie Simonsen, Juozas Skirius, Faustas
Strolia, Rita Šlaitaitė, dr. Algimantas Taškūnas, Robertas Varnas, Silvija
Velavičienė, Laima Žliobienė, Laima Žukauskaitė,
4. Korespondencija iš įvairių organizacijų, 2001-2008.
5. Atvirukai, atvirlaiškiai.
6. Užrašai, adresai.
7. Iškarpos iš laikraščių lietuvių ir anglų k., 1950-2006
8. Medžiaga straipsniams, P. Petručio straipsniai.
9. Rankraščiai.
10. Medžiaga radijo laidoms
11. Surinkta informacija straipsniams: Gabrielius Alekna, Vytautas F. Beliajus,
Natas Kaupas, Jonas Kelečius, Arvydas ir Nelė Paltinai, Giedrė Zeicaitė, Amerikos
lietuvių radijas
12. Įvairūs leidiniai, dovanoti P. Petručiui
NUOTRAUKOS
13. Nepriklausomos (tarpukario) Lietuvos vaizdai ir pavieniai žmonės (50
nuotraukų). Inv. Nr. 13186.
14. Nepriklausomos (tarpukario) Lietuvos vaizdai ir pavieniai žmonės (41
nuotrauka). Inv. Nr. 13186.
15. Violeta Karosaitė, nuotraukos
16. Anatolijus Šlutas, nuotraukos.
17. P. Petručio nuotraukos. 115 vnt.
***
18. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinas P. Petručiui. 2008 m.
Medalis ,,Dirbk ir budėk Lietuvos garbei“. 1919-1939.