S. ČIURLIONYTĖ

ČIURLIONYTĖS DOUVAN ARCHYVAS

1. Juzė Čiurlionytė Stulgaitienė (Konstantino Čiurlionio sesuo) (kairėje) iš Druskininkų, svečiuojasi Amerikoje 1950 m. (nuotrauka, negatyvas); Juzės
Čiurlionytės Stulgaitienės laiškas Stefanijai
2. Čiurlionytė-Douvan Stefanija, Nasvyčiai, Augustinavičiai, Smetonienė, Birutė ir vaikai; Antanas Smetona (sūnus) 1950 m. Negatyvai
3. Čiurlionytė Stulgaitienė, Juzefa. 1955 m.
4. Čiurlionytė-Douvan Stefanija, A. Šimkus (St. Šimkaus sūnus), Cleveland, OH 1951. Nuotrauka.
5. Čiurlionytė-Romey, Čiurlionytė-Douvan Stefanija, Kun. Kazlauskas, London, England, 1955. Nuotrauka.
6. Čiurlionytė-Stulgaitienė, 1955 m. Nuotrauka.
7. Važiuojant pas Pivoriūnus. Rimša, Douvan. Pittsburg, PA. 1936 (nuotr. Iš negatyvų)
8. Skulpt. P. Rimša. Pittsburg, PA. 1936 (nuotr. Iš negatyvų)
9. P. Rimša, Smailytė, Motužas, Motužienė. Petro Rimšos paroda. 1936 m.
10. Povilas Čiurlionis, Stef. Čiurlionytė, Petronėlė Jurgėlaitė, Romas Karuža. Apie 1917. Nuotr. Iš negatyvo.
11. Povilas Čiurlionis, Romas Karuža 1918
12. Jonas Čiurlionis, Radinas (Jono pusbrolis), Radmino žmona ir sesuo
13. Juzė Čiurlionytė Stulgaitienė (Konstantino Čiurlionio sesuo) (kairėje) iš Druskininkų, svečiuojasi Amerikoje 1950 m.
14. Barbora Čiurlionytė. Kaunas 1935 m. (2 vnt.)
15. Motinos laiškas Victor Douvan 1935 07 04. „Dear Victor and all. Here I am in dear Lithuania and it is wonderful. We all are awaiting lt. Vaitkus‘ arrival but he is not here yet. Uncle Stasys Kastukas and all family are sending you all their love. Will write later. Love and Kisses Mother.
16. Kastyčio Gliaudos foto kolažas ir eilėraštis. Dedikuota Stefanijai Douvan. Corbeyrier, Šveicarija 1947 m.
17. Mykolo Biržiškos padėka 1955 12 25.
18. Helen Čiurlionis kapo negatyvas.
19. Čiurlionytė-Douvan su Lietuvos fondui aukų rinkėju 1918 m. Amerikoje.
20. Čiurlionienės (dail. K. Čiurlionio motinos) brolis Julius Janulevičius. Nuotrauka. Kaunas.
21. Juzės Čiurlionytės laiškas Stefanijai Čiurlionytei-Douvan 1957 01 16
22. Tom Curlonis (Stefanijos brolis) Laiškas Stefanijau Douvan 1957 08 01 iš Anglijos; Tuščias vokas, adresuotas S. Douvan iš Barcelona, Ispanijos.
23. Leidinys „Lietuvių audinių raštai“ su Vlado Vijeikio įrašu Stefanijai Douvan. Paryžius 1946 06 12.
24. Prie Merkinės Bažnyčios apie 1935 m. Nuotraukoje yra Stefanija Čiurlionytė Douvan. (Perfotografuota).
25. Dokumentai:
a. Lietuvai vaduoti sąjungos kvietimas S. Douvan į „Vidurinės srovės pasitarimą“ Pasirašo P. J. Žiūrys (Ziuris). 1948 03 05
b. Lietuvai vaduoti sąjungos laiškas valdybos nariams 1948 04 28.
c. Stefanijos Douvan laiškas, garantuojantis apgyvendinimą iš DP stovyklų atvykstančiai Balio Petrausko šeimai 1948 10 28 (kopija)
d. Amerikos lietuvių balso (American Lithuanian Voice radio Club) firminis blankas
e. Laikraščių iškarpos (2 vnt.)
f. P. Rimšos medalio-bareljefo nuotrauka
g. Lietuvos 700 metinių paminėjimo(Mindauga karūnavimo) programa 1953 Washington DC