SAULIUS SUŽIEDĖLIS

SAULIAUS SUŽIEDĖLIO FONDAS

1 dėžė Reg. Nr. 14385

1. Saulius Sužiedėlis ,,The Molotov-Ribbentrop Pact: The Documents“
mašinraštis.
2. Saulius Sužiedėlis ,,Lithuanian War and Refugee Documentation Project“
1987 m.
3. Saulius Sužiedėlis ,,Independent Lithuania in Retrospect, 1918-1938“,
mašinraštis.
4. Saulius Sužiedėlis ,,Anti-Semitism, OSI and The Politics of History“,
mašinraštis.
5. Saulius Sužiedėlis ,,The Molotov-Ribbentrop Pact and The Baltic states: an
Introduction and Interpretation“, mašinraštis.
6. Įvairūs raštai, korespondencija dėl Sauliaus Sužiedėlio vykdomų projektų.
1987-1989 m.