SIMAS KUDIRKA

SIMAS KUDIRKA
Reg.
1. Simo Kudirkos ir jo šeimos nuotraukos, laiškas.
2. Straipsniai apie Simą Kudirką Amerikos lietuvių spaudoje 1970-1971 m.
3. Lietuvos diplomatinių tarnybų JAV susirašinėjimas su JAV institucijomis dėl Simo Kudirkos.
4. Simo Kudirkos – pabėgėlio byla 1970-1975 m.
5. Straipsniai apie Simo Kudirkos atvykimą į JAV spaudoje anglų k.
6. Atmintinės, dokumentai apie Simą Kudirką po jo atvykimo į JAV. Simo Kudirkos viešo pareiškimo dėl santykių su savo motina ir finasinių reikalų.