STANISLOVAS UMBRAS

Stanislovas Umbras
Reg. Nr. 14379

Archyvas yra abėcėliniame asmenų fonde
1. Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos (ALDLD) 4 kuopos
Portlande, Oregon valstijoje susirinkimų protokolų knyga (1940-1950 m.)
2. Iškarpos iš laikraščio ,,Laisvė” 1922 ir kiti m. Stanislovo Umbraso laiškai
dėl ,,Laisvės” prenumeratos. ,,Laisvės’ administracijos laiškas skaitytojams 1955
m.
3. Nicholas Ulsky (Nykolas Ulskis) laiškas Stanislovui Umbarsui iš Odesos
1926 m. Iškarpų iš laikraščių apie Nicholas Ulsky (1919, 1926 m.)
4. Nuotrauka: Stanislovas Umbrasas, Alexandria Janukaitis Piktelis, Mykolas
Janukaitis.