STASYS BARAS

STASIO BARO ARCHYVAS

REG. NR. 14264

1 dėžė

1. Nuotraukų albumas iš Stasio Baro ir Danos Stankaitytės kelionės į Australiją.
2. Nuotraukų albumas iš Stasio Baro ir Danos Stankaitytės kelionės į Australiją 1970 m., padovanotas Australijos lietuvių bendruomenės krašto valdybos. Nuotraukos, iškarpos.
3. Nuotraukos iš operos Fidelio, ir kt.
4. Nuotraukos iš įvairių renginių, S. Baro arijų plokštelės pristatymo Jaunimo centre, ir kt.
5. S. Baro nuotraukos iš Lietuvių operos veiklos
6. Polina Stoška, Brian Sullivan, stasio baro, Danos Stankaitytės, Ann Jillian, ir kitų veikėjų nuotraukos.
7. Stasio Baro apdovanojimas prezidentūroje. Antano Sutkausk nuotraukos. 1999 m. liepos 6 d.
8. Įvairios asmenininės ir muzikinės veiklos nuotraukos.

2 dėžė

Spaudos iškarpos apie Stasį Barą nuo 1946 m.

3 dėžė

Lietuvių operos renginių įrėminti plakatai

4 dėžė

Spaudos iškarpos apie Stasį barą;
Koncertų afišos 1947; 1958; 1997;

5 dėžė
Kūrinių, dainuotų Stasio Brazio partitūros (ne lietuvių kompozitorių)
Spaudos iškarpos apie Stasį Barą.

6 dėžė

1. Sveikinimas Stasiui Barui 70-mečio proga 1990 05 26 (Adolfa, Jonas Klumbiai bei Gražina, Laima, Genovaitė, Leonas)
2. Andriaus Kubiliaus sveikinimas S. Barui suteikto garbės daktaro vardo proga 2000 m.; Juliaus Andrejevo, LNOBT generalinio direktoriaus sveikinimas 2000 m.
3. Padėka Stasiui Barui už pagalbą 2002 metų rinkiminėje kampanijoje. Valdas Adamkus 2003 01 10. Padėka pagalbą rinkimuose vei kvietimas į prezidento inauguraciją 1998 m. .
4. Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus Metinis pranešimas 2002 m. su autografu Stasiui Barui.
5. Leidinys – Antanina Dambrauskaitė su A.Dambrauskaitės autografu S.Barui.
6. Richard M. Daley, Čikagos miesto mero, sveikinimas Stasiui Barui Balzeko muziejui suteikus jam Metų žmogaus vardą. 1990 m. gruodžio 8 d.
7. Lietuvos muzikos akademijos raštas, kuriuo Stasiusi Barui suteikiamas LMA garbės daktaro vardas.
8. Žinios įvairiems informaciniams leidiniams apie Stasį Baranauską-Barą; J.Žilevičiaus laiškas S.Barui 1953 04 16; S.Baro laiškas J.Žilevičiui 1953 07 31; J. Žilevičiaus laiškas S.Barui 1953 08 15; S.Baro laiškas J.Žilevičiui 1953 09 17; Jeronimo Kačinsko laiškas S. Barui; Stasio Santvaro laiškas S. Barui 1975 01 13; Juozas Stankūno laiškas S. Barui 1974 m.; Irena ir Antano Sprindžiai laiškas S. Barui 1990 05 20; J.Žilevičiaus laiškas S.Barui 1974 08 14.
9. Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungos Centro valdybos padėka už koncertavimąč 1948 05 26, London; Stasio Baranausko registracijos kortelė
Gemeinde Offenberg mieste 1945 m.; Laiškas S. Baranauskui, kuriuo jam pranešama, jog jam leidžiama trims mėnesiams išykti į Didžiąją Britaniją 1948 12
23; Turisto kortelė, išduota kelionei į Kolumbiją 1960 10 21; Kvietimas į S. Baro koncertą Adelaidėje 1970 m.
10. S. Baro koncertų programos 1970-1980 m.
11. S. Baro koncertų programos 1981-1983
12. S. Baro koncertų programos 1961-1970
13. S. Baro koncertų programos 1951-1960
14. S. Baro koncertų programos 1945-1950